Thông báo danh sách tham gia "Ngày hội việc làm năm 2017" và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp

Thông báo danh sách tham gia "Ngày hội việc làm năm 2017" và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp

 •   19/04/2017 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 1789
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện kế hoạch số 42/KH-ĐHCNQN ngày 24/3/2017 về Tổ chức hội nghị hướng nghiệp và giới thiệu việc làm sinh viên; Trên cơ sở danh sách đăng ký tham dự; Nhà trường thông báo nhu cầu tuyển dụng của các Cơ quan, Doanh nghiệp như sau:

File đính kèm:
Tải xuống file này (ngay-hoi-viec-lam) Danh sách chi tiết 554.89 KB
Cảnh báo lần 1 đối với 38 sinh viên các lớp ĐH K9; CĐ K26 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Cảnh báo lần 1 đối với 38 sinh viên các lớp ĐH K9; CĐ K26 (có danh sách chi tiết kèm theo).

 •   17/04/2017 02:43:29 PM
 •   Đã xem: 825
 •   Phản hồi: 0

Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ II năm học 2016- 2017.

File đính kèm:
Tải xuống file này (cbl1-k9-k26-chot-07.04.17mail) Danh sách 44.00 KB
Tải xuống file này (cb-l1-k926-no-hp-ky-ii-16-17) Thông báo 26.50 KB
Cảnh báo lần 2 đối với 376 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8, ĐHLT K9; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Cảnh báo lần 2 đối với 376 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8, ĐHLT K9; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

 •   29/03/2017 08:07:03 AM
 •   Đã xem: 966
 •   Phản hồi: 0

Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ II năm học 2016- 2017.

File đính kèm:
Tải xuống file này (canhbao-l2-chot-24.3.17-mail) Danh sách 231.50 KB
Tải xuống file này (canh-bao-l2-no-hp-ky-ii-16-17) Thông báo 25.50 KB
QUYẾT ĐỊNH: Đình chỉ học tập 02 học kỳ đối với 62 sinh viên (SV); (Có danh sách chi tiết kèm theo).

QUYẾT ĐỊNH: Đình chỉ học tập 02 học kỳ đối với 62 sinh viên (SV); (Có danh sách chi tiết kèm theo).

 •   13/03/2017 03:52:24 PM
 •   Đã xem: 1105
 •   Phản hồi: 0

62 (SV) còn nợ học phí học kỳ I năm học 2016- 2017

File đính kèm:
Tải xuống file này (dc-2-hk-chot-den-17.2.17-mail) Danh sách 58.50 KB
Tải xuống file này (qd-dc-2-hk-no-hp-ky-1-16.17) Quyết định 26.50 KB
Cảnh báo lần 1 đối với 1435 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8, ĐHLT K9; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Cảnh báo lần 1 đối với 1435 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8, ĐHLT K9; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

 •   09/03/2017 08:01:57 AM
 •   Đã xem: 887
 •   Phản hồi: 0

Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ II năm học 2016- 2017.

File đính kèm:
Tải xuống file này (cb-l1-no-hp-ky-ii-16.17-mail) Danh sách 774.50 KB
Tải xuống file này (canh-bao-l1-no-hp-ky-ii-16-17) Thông báo 32.50 KB
Lịch phát học bổng khuyến khích kỳ II năm học 2015 - 2016

Lịch phát học bổng khuyến khích kỳ II năm học 2015 - 2016

 •   06/03/2017 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 4090
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
THÔNG BÁO Về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

THÔNG BÁO Về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

 •   12/01/2017 03:58:31 PM
 •   Đã xem: 1978
 •   Phản hồi: 0

Kính gửi: - Các Khoa,
- Các Cố vấn học tập,
- Các lớp sinh viên cao đẳng K26, đại học K9 và các trường hợp khác

File đính kèm:
Tải xuống file này (thong-bao-kiem-tra-bang) Thông báo 30.00 KB
Thông báo nhận thẻ BHYT HS năm 2017

Thông báo nhận thẻ BHYT HS năm 2017

 •   03/01/2017 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 1589
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
QUYẾT ĐỊNH V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015- 2016 cho sinh viên

QUYẾT ĐỊNH V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015- 2016 cho sinh viên

 •   14/12/2016 08:57:56 AM
 •   Đã xem: 1476
 •   Phản hồi: 0

Chú ý: nhận học bổng tại Phòng Tài chính - Kế toán

V/v miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016- 2017 cho sinh viên

V/v miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016- 2017 cho sinh viên

 •   12/12/2016 03:03:22 PM
 •   Đã xem: 922
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (qd-mg-hp-ky-1-2016.2017-htcpht-2016mail) Danh sách 1.20 MB
Tải xuống file này (qd-mien-giam-hp-ky-i16.17) Quyết định 41.00 KB
BỐ TRÍ PHÒNG SINH HOẠT LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017

BỐ TRÍ PHÒNG SINH HOẠT LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017

 •   08/12/2016 02:55:15 PM
 •   Đã xem: 748
 •   Phản hồi: 0

Tại cơ sở Yên Thọ và Minh Thành

File đính kèm:
Tải xuống file này (lich-shl-ky-ii-nam-hoc-2016-2017) Thông báo 46.50 KB
QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ thi lần 1 sinh viên không nộp học phí học kỳ I năm học 2016- 2017 theo quy định

QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ thi lần 1 sinh viên không nộp học phí học kỳ I năm học 2016- 2017 theo quy định

 •   10/11/2016 01:58:53 PM
 •   Đã xem: 930
 •   Phản hồi: 0

Đối với ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8; CĐ K24, K25

File đính kèm:
Tải xuống file này (dc-thi-l1.mail) Danh sách 78.00 KB
Tải xuống file này (qd-dinh-chi-thi-l1mail) Quyết định 32.00 KB
THÔNG BÁO Về việc hoàn thiện hồ sơ nhập học

THÔNG BÁO Về việc hoàn thiện hồ sơ nhập học

 •   03/11/2016 08:55:07 AM
 •   Đã xem: 893
 •   Phản hồi: 0

Kính gửi: - Các Khoa: M&CT, Điện, Kinh tế, TĐ- ĐC, CK- ĐL, KHCB,
- Các cố vấn học tập, các lớp ĐH K9, CĐ K26, LTCQ K9.

File đính kèm:
Tải xuống file này (thieu-giay-to) Danh sách 20.14 KB
Tải xuống file này (thong-bao) Thông báo 29.50 KB
Cảnh báo lần 2 đối với 283 sinh viên

Cảnh báo lần 2 đối với 283 sinh viên

 •   20/10/2016 02:06:27 PM
 •   Đã xem: 1084
 •   Phản hồi: 0

các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).
Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ I năm học 2016- 2017.

File đính kèm:
Tải xuống file này (cb-l2-chot-14.10.16.mail) Danh sách 179.50 KB
Tải xuống file này (canh-bao-lan-2-no-hp-ky-i-16-17) Quyết định 26.50 KB
Cảnh báo lần 1 đối với 1201 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Cảnh báo lần 1 đối với 1201 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

 •   28/09/2016 02:09:03 PM
 •   Đã xem: 894
 •   Phản hồi: 0

Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ I năm học 2016- 2017.

File đính kèm:
Tải xuống file này (ds-cb-lan-1-chot-23.9.16-mail) Danh sách 650.50 KB
Tải xuống file này (canh-bao-l1-no-hp-ky-i-16-17) Thông báo 25.50 KB
THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn HSSV chính quy thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí

THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn HSSV chính quy thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí

 •   28/09/2016 01:59:15 PM
 •   Đã xem: 811
 •   Phản hồi: 0

Kính gửi: - Các Khoa, TTĐT nghề.
- Các lớp học sinh, sinh viên chính quy trong Trường

File đính kèm:
Tải xuống file này (mau-don-mien-giam-hptt20) Mẫu đơn 25.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-mghp26.9.16) Thông báo 59.50 KB
Về việc xử lý kỷ luật sinh viên nợ học phí học kỳ II năm học 2015- 2016

Về việc xử lý kỷ luật sinh viên nợ học phí học kỳ II năm học 2015- 2016

 •   25/08/2016 10:27:50 AM
 •   Đã xem: 1211
 •   Phản hồi: 0

Đình chỉ học tập 02 học kỳ đối với 87 sinh viên (SV).( Có danh sách kèm theo).
Thời gian: Kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2016.

File đính kèm:
Tải xuống file này (dc-2-hoc-ky.ii-15.16-12-08-2016.mail) Danh sách 66.50 KB
Tải xuống file này (qd-dc-2-hk-no-hp-ky-12-15.16mail) Quyết định 25.00 KB
Thông báo lịch phát tiền học bổng kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo lịch phát tiền học bổng kỳ I năm học 2015-2016

 •   04/08/2016 01:22:00 PM
 •   Đã xem: 2204
 •   Phản hồi: 0

Phòng Tài chính kế toán thông báo lịch phát tiền học bổng học kỳ I năm học 2015 – 2016. cho sinh viên đại học , cao đẳng  theo các khoa như sau:  

File đính kèm:

Các tin khác

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây