Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo duc năm 2017

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo duc năm 2017

 •   01/03/2017 09:07:17 AM
 •   Đã xem: 1719
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (dhcnqn_kh_-2017.doc) KH ĐBCL 2017 96.00 KB
Quy định Công tác khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động

Quy định Công tác khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động

 •   18/11/2016 09:32:05 AM
 •   Đã xem: 1444
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieukhaosatmdhldn) PhieuKS 1.49 MB
Tải xuống file này (quy-dinh_1) QuyDinh 70.50 KB
Tải xuống file này (qd-ban-hanh_1) QDinh 34.50 KB
Tải xuống file này (qd-ban-hanh-quy-dinh-cong-tac-khao-sat-muc-do-hai-long-cua-nha-su-dung-lao-dong) QDinh 1.35 MB
Quy định Công tác khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Quy định Công tác khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

 •   01/11/2016 09:49:54 AM
 •   Đã xem: 1817
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieukhaosatttvl) PhieuKS 1.44 MB
Tải xuống file này (quy-dinh) QuyDinh 69.00 KB
Tải xuống file này (qd-ban-hanh) QuyetDinh 34.50 KB
Góp ý Quy định Công tác khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động

Góp ý Quy định Công tác khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động

 •   27/10/2016 02:37:51 AM
 •   Đã xem: 1517
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieukhaosatmdhldn) PhieuKS 1.49 MB
Tải xuống file này (quy-dinh) QuyDinh 71.00 KB
Góp ý Quy định Công tác khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Góp ý Quy định Công tác khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

 •   26/09/2016 10:39:59 AM
 •   Đã xem: 1144
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieukhaosatthvl) PhieuKS 1.44 MB
Tải xuống file này (qd-ban-hanh) QuyDinh 35.00 KB
Tải xuống file này (tb-gopy) ThongBao 34.00 KB
Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng

Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng

 •   07/09/2016 04:07:38 AM
 •   Đã xem: 1032
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieu-danh-gia-tv) PhieuDGTV 80.50 KB
Tải xuống file này (quy-dinh) QuyDinh 67.50 KB
Tải xuống file này (qd-ban-hanh-quy-dinh-cong-tac-khao-sat-lay-y-kien-phan-hoi-tu-can-bo-giang-vien-nguoi-hoc-ve-muc-do-thu-vien) QuyDinh 2.05 MB
Thông báo góp ý Quy định về khảo sát phản hồi về mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng

Thông báo góp ý Quy định về khảo sát phản hồi về mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng

 •   28/07/2016 10:34:29 AM
 •   Đã xem: 1040
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieu-danh-gia-tv) PhieuDanhGia 80.50 KB
Tải xuống file này (quy-dinh_1) QuyDinh 68.00 KB
Tải xuống file này (tb-gopy_1) ThongBao 34.50 KB
Quy định về Xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi

Quy định về Xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi

 •   23/06/2016 10:29:29 AM
 •   Đã xem: 1308
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (qdinhnganhangdethi) QuyDinhNganHangDeThi 3.81 MB
Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016

 •   01/04/2016 02:32:00 AM
 •   Đã xem: 1408
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Kế hoạch dự giờ, hội giảng học kỳ II năm học 2015-2016

Kế hoạch dự giờ, hội giảng học kỳ II năm học 2015-2016

 •   07/12/2015 01:42:00 AM
 •   Đã xem: 1832
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học học kỳ I năm học 2015-2016

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học học kỳ I năm học 2015-2016

 •   09/10/2015 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 1950
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Kế hoạch hội nghị tổ chức tăng cường công tác đảm bảo chất lượng

Kế hoạch hội nghị tổ chức tăng cường công tác đảm bảo chất lượng

 •   14/09/2015 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 1927
 •   Phản hồi: 0

Nhà trường lập Kế hoạch tổ chức Hội nghị tăng cường công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong điều kiện hiện nay

File đính kèm:
Quy định về công tác Dự giờ, Hội giảng của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Quy định về công tác Dự giờ, Hội giảng của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 •   24/08/2015 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 2266
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Triển khai thực hiện kiểm định chất lượng giảng viên giảng dạy học phần

Triển khai thực hiện kiểm định chất lượng giảng viên giảng dạy học phần

 •   20/05/2015 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 1566
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:

Các tin khác

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây