Thời gian biểu Tự đánh giá đợt II

Thứ sáu - 26/04/2013 09:47
Thực hiện Công văn số 1398/BGDĐT-KT.KĐCLGD ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 74/KH-ĐHCNQN ngày 28/3/2013 của Nhà trường về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2013. Triển khai thực hiện Kế hoạch Tự đánh giá đợt II số 204/KH-ĐHCNQN ngày 28/11/12. Hội đồng Tự đánh giá đợt II được thành lập theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHCNQN ngày 29/10/12, đã họp ngày 23/4/2013. Theo đó, Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá đợt II đã ban hành thông báo số 192/TB-ĐHCNQN ngày 24 tháng 4 năm 2013, điều chỉnh thời gian biểu tổ chức các hoạt động Tự đánh giá đợt II theo Kế hoạch số 204/KH-ĐHCNQN ngày 28/11/2012
   Thực hiện Công văn số 1398/BGDĐT-KT.KĐCLGD ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 74/KH-ĐHCNQN ngày 28/3/2013 của Nhà trường về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2013.
  Triển khai thực hiện Kế hoạch Tự đánh giá đợt II số 204/KH-ĐHCNQN ngày 28/11/12. Hội đồng Tự đánh giá đợt II được thành lập theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHCNQN ngày 29/10/12, đã họp ngày 23/4/2013. Theo đó, Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá đợt II đã ban hành thông báo số 192/TB-ĐHCNQN ngày 24 tháng 4 năm 2013, điều chỉnh thời gian biểu tổ chức các hoạt động Tự đánh giá đợt II theo Kế hoạch số 204/KH-ĐHCNQN ngày 28/11/2012 như sau.
Thời gian
(Từ… đến…)

Các hoạt động

01/4/2013 19/4/2013
(Tuần 1-2-3)
·    Họp Lãnh đạo Trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu tự đánh giá đợt II; xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá;
·    Ban giám hiệu phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trường;
·    Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;
·    Họp Hội đồng tự đánh giá để:
- Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;
- Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng;
- Quyết định danh sách Ban thư ký để giúp việc cho Hội đồng;
- Quyết định danh sách các Nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện trách nhiệm được giao;
- Thảo luận về Kế hoạch tự đánh giá;
- Hoàn thiện Kế hoạch tự đánh giá trường đợt II năm 2012-2013;
 
22/4/2013 –
04/5/2013
(Tuần 4 )
Nghỉ 30/4 1T
·    Công bố Kế hoạch tự đánh giá đã được phê duyệt, thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng và các Nhóm công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng;
·    Các thành viên hội đồng, các thành viên nhóm công tác nghiên cứu tài liệu về công tác kiểm định trường đại học;
·    Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, các cán bộ chủ chốt của Trường, Khoa, Phòng…và Nhóm công tác chuyên trách.
 
06/5/2013- 18/5/2013
(Tuần 5-6)
·    Các nhóm công tác chuyên trách báo cáo dự kiến kế hoạch riêng của nhóm trình  lãnh đạo hội đồng duyệt .
·    Các nhóm công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tự trao đổi nghiệp vụ trong nhóm;
20/5/2013  – 10/8/2013
(Tuần 7-13)
Nghỉ hè 5T
·    Chuẩn bị đề cương Báo cáo tự đánh giá;
·    Các nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện kế hoạch chi tiết, bắt đầu làm việc:
- Thu thập thông tin và minh chứng;
- Mã hóa các thông tin và minh chứng thu được;
- Mô tả thông tin và minh chứng thu được;
- Phân tích, lý giải các kết quả đạt được;
12/8/2013- 17/8/2013
(Tuần 14)
·    Họp Hội đồng tự đánh giá để:
- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
- Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung;
- Điều chỉnh đề cương Báo cáo tự đánh giá và xây dựng đề cương chi tiết.
19/8/2013-
31/8/2013
(Tuần 15- 16)
·    Kiểm tra lại các thông tin, minh chứng được sử dụng; Các nhóm lấy ý kiến và xử lý các thông tin từ các tập thể, cá nhân nhà trường;
·    Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần);
·    Các nhóm công tác chuyên trách rà soát lại, bổ sung thêm các thông tin, minh chứng; phân tích lại các kết quả đạt được và hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí chuẩn bị báo cáo từng tiêu chí trước hội đồng tự đánh giá,
2/9/2013- 14/9/2013
(Tuần 17-18)
·     Họp Hội đồng tự đánh giá để:
   Nghiệm thu, bình luận, đánh giá từng tiêu chí, tiêu chuẩn
·    Ban thư ký phối hợp cùng các nhóm biên soạn Báo cáo tự đánh giá; (mỗi nhóm cử 01 người làm cùng ban Thư ký).
16/9/2013- 28/9/2013
(Tuần 19-20)
·    Các nhóm hoàn thiện những tiêu chí chưa được nghiệm thu;
·    Các nhóm bàn giao cho ban Thư ký : Các phiếu đánh giá đã nghiệm thu, các minh chứng và các dữ liệu khác.
30/9/2013 – 12/10/2013
(Tuần 21-22)
·    Hoàn thiện dự thảo báo cáo tự đánh giá;
·    Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá trong nội bộ Trường, lấy ý kiến của các đơn vị.
·    Hội đồng họp thông qua Báo cáo tự đánh giá trường
14-26/10/2013
(Tuần 23-24)
·    In, đóng quyển Báo cáo tự đánh giá, nộp và thông qua Bộ GD&ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây