Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện tử

Thứ năm - 07/01/2021 19:58
1. Tên chương trình đào tạo
1.1. Tên tiếng Việt:
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện tử
1.2. Tên tiếng Anh:
Ngành đào tạo: Electrical, Electronics Engineering Technology
Chuyên ngành đào tạo: Electronics Engineering Technology
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Thời gian đào tạo: 4 năm
4. Yêu cầu về kiến thức
- Vận dụng kiến thức về nguyên lý Chủ nghĩa Mác -Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức xã hội nhân văn, toán, khoa học tự nhiên để giải quyết hiệu quả các vấn đề trong công tác và cuộc sống, tạo ra tư duy sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có sức khoẻ, có kiến thức giáo dục quốc phòng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
- Vận dụng các kiến thức toán học, tin học, khoa học tự nhiên, cơ sở kỹ thuật điện để khảo sát, đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử;
- Thu nhận và áp dụng kiến thức các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật điện tử.
5. Yêu cầu về kỹ năng
5.1.  Kỹ năng cứng:
- Thiết kế chế tạo các thiết bị điện - điện tử, quản lý kỹ thuật, điều khiển vận hành các trạm điện, lưới điện, quản lý kỹ thuật phát triển các dự án, ứng dụng kỹ thuật điều khiển tự động và tự động hóa trong các máy móc, dây chuyền sản xuất hay trong các xí nghiệp công nghiệp nói riêng và trong lĩnh vực công nghiệp nói chung;
- Có khả năng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc lắp đặt các máy công nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử, có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập sáng tạo, có khả năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm và nghiên cứu tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, hội nhập được trong môi trường quốc tế và có những kiến thức cơ bản khác để phát triển toàn diện;
- Có khả năng đảm trách công tác tại các nhà máy, xí nghiệp, làm việc tại các viện, các trường, các trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ;
Đọc, viết tiếng Anh chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn;
Giao tiếp tiếng Anh thông thường;
- Sử dụng thành thạo máy vi tính, phương tiện trình chiếu, các phần mềm
soạn thảo, trình chiếu; các phần mềm chuyên ngành điện;
- Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học.
5.2.  Kỹ năng mềm:
- Giao tiếp hiệu quả trong công việc;
- Lập và triển khai được kế hoạch công tác;
- Tổ chức thành hội nghị, cuộc họp, hội thảo trong đơn vị;
- Tư duy sáng tạo trong công việc;
- Làm việc nhóm hiệu quả;
- Tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn công tác;
- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
6. Yêu cầu về thái độ
- Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;
- Lắng nghe, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ thông tin phục vụ công tác và cuộc sống;
- Tôn trọng bản thân và mọi người.
7. Vị trí của người học sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp sinh viên được nhận bằng Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và làm việc được quản lý kỹ thuật, điều khiển vận hành các trạm điện, lưới điện, quản lý kỹ thuật phát triển các dự án, ứng dụng kỹ thuật điều khiển tự động và tự động hóa trong các máy móc, dây chuyền sản xuất hay trong các xí nghiệp công nghiệp nói riêng và trong lĩnh vực công nghiệp nói chung.
8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Có đủ khả năng học bằng 2, học lên trình độ thạc sĩ;
- Học các lớp chuyên đề về công nghệ kỹ thuật cao của ngành;
- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu cập nhật thông tin phục vụ cho sự phát triển ngành kỹ thuật điện.
9. Các chương trình, tài liệu chuẩn tham khảo
[1]. Đại học quốc gia Singapore. Từ nguồn www.uivsource.com/ tham khảo xây dựng chuẩn đầu ra ở nước ngoài.
[2]. California State University Long Beach, www.csulb.edu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn