Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Địa chất công trình - Địa chất thủy văn

Thứ sáu - 08/01/2021 01:53
1. Tên chương trình đào tạo
1.1. Tên tiếng Việt:
Ngành đào tạo: Kỹ thuật địa chất
Chuyên ngành đào tạo: Địa chất công trình - Địa chất thủy văn
1.2. Tên tiếng Anh:
Ngành đào tạo: Geology Techniques
Chuyên ngành đào tạo: Engineering Geology – Hydrogeology
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Thời gian đào tạo: 4 năm
4. Yêu cầu về kiến thức
- Giải thích được một số nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Có các kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên để áp dụng vào học tập, nghiên cứu, tiếp thu được khối lượng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và tự học nâng cao trình độ;
- Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành như: thuỷ lực thuỷ văn, thạch học, địa chất đại cương, địa mạo, hoá lý hoá keo, hình họa - vẽ kỹ thuật và các kiến thức bổ trợ như trắc địa, sức bền vật liệu để học tập nghiên cứu chuyên môn, áp dụng vào thực tế;
- Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành như: địa chất thủy văn đại cương, cơ học đất, đất xây dựng và phương pháp cải tạo, động lực học nước dưới đất, các phương pháp điều tra địa chất thủy văn, công trình xây dựng,... vào thực tế sản xuất.
5. Yêu cầu về kỹ năng
5.1. Kỹ năng cứng:
- Biết thiết kế phương án khảo sát địa chất công trình – địa chất thủy văn cho các dạng xây dựng khác nhau;
- Nắm được cách thức tiến hành thực hiện các dạng công tác khảo sát địa chất công trình – địa chất thủy văn và viết báo cáo đánh giá điều kiện địa chất công trình – địa chất thủy văn;
- Tính toán, thiết kế xử lý nền móng công trình cũng như các quá trình và hiện tượng địa chất ảnh hưởng đến công tác xây dựng cũng như sinh hoạt bình thường của nhân dân;
- Lập cân bằng, quy hoạch, khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng;
- Thiết kế các công trình khai thác, xử lý và cấp nước phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội;
- Đánh giá các điều kiện Địa chất thủy văn - Địa chất công trình phục vụ xây dựng các công trình ngầm, các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình an ninh quốc phòng;
- Thực hành tốt các dạng công tác thí nghiệm địa chất công trình – địa chất thủy văn trong phòng và ngoài trời;
- Thu thập, ghi chép, phân tích chính xác các số liệu ngoài trời và trong phòng theo quy phạm;
- Sử dụng được các bản vẽ thiết kế thi công công trình xây dựng, giao thông;
- Đọc và lập chính xác các dạng bản vẽ cơ bản như: Bản đồ địa chất, Bản đồ địa chất công trình và địa chất thủy văn, các dạng mặt cắt địa chất ...
5.2. Kỹ năng mềm:
- Nắm được các chương trình tin học cơ bản và sử dụng được các phần mềm cơ bản để giải quyết các bài toán trong Địa chất công trình - Địa chất thủy văn;
- Được trang bị các kiến thức cơ bản về pháp luật; soạn thảo các văn bản, báo cáo chuyên môn; kỹ năng tư vấn, thẩm định và phản biện chuyên môn;
- Kỹ năng giao tiếp và cách thức tổ chức làm việc theo nhóm, báo cáo, thuyết trình khoa học và sinh hoạt học thuật;
- Kỹ năng tham gia, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất, viết và đăng các công trình khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế;
- Có năng lực xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy trong công tác địa chất;
- Có năng lực thiết lập và trình bày các báo cáo chuyên môn và báo cáo khoa học;
- Có năng lực tự nghiên cứu, tiếp thu và xử lý thông tin;
- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
6. Yêu cầu về thái độ:
- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức công dân tốt về các vấn đề của đất nước, yêu tổ quốc; hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước và thế giới;
- Có ý thức và vai trò trách nhiệm cao trong việc đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh;
- Có nhận thức trong việc phải thường xuyên học tập cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn và giải quyết tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực địa chất công trình- địa chất thủy văn;
- Có tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp.
7. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Kỹ sư Địa chất công trình - Địa chất thủy văn ra trường có thể công tác tại:
- Các Trung tâm, Liên đoàn Điều tra và Qui hoạch tài nguyên nước;
- Các Công ty, xí nghiệp, đơn vị thiết kế, khảo sát địa chất công trình;
- Các công ty khảo sát thiết kế giao thông, thủy lợi, thủy điện.
- Các tập đoàn khai thác, chế biến khoáng sản;
- Các Viện nghiên cứu, giảng dạy tại các trường dạy nghề, các trường cao đẳng và đại học có các chuyên ngành liên quan;
- Các sở Tài nguyên và Môi trường, sở Xây dựng; sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý Nhà nước khác về các lĩnh vực liên quan;
- Các Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;
- Các Công ty kinh doanh nước sạch; Công ty đầu tư phát triển ngành nước và môi trường;
- Công tác tại các đơn vị Tư vấn thiết kế xây dựng, xử lý nền móng cũng như các đơn vị thi công thuộc các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; công trình giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, công trình thuộc lĩnh vực khai thác mỏ, công trình ngầm và các công trình xây dựng khác;
- Công tác tại các đơn vị khảo sát địa chất công trình, các đơn vị điều tra khảo sát địa chất;
- Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực liên quan…
8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Sau khi ra trường các kỹ sư chuyên ngành Địa chất công trình - Địa chất thủy văn có đủ khả năng tự học tập để nâng cao trình độ, tiếp tục tham gia học tập các chương trình đào tạo sau đại học để nhận được các học vị thạc sỹ và tiến sĩ.
9. Các chương trình, tài liệu quốc tế đã tham khảo:
[1]. Dựa vào các mô hình chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ của các nước trên thế giới và trong khu vực, như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Xinhgapo. Trung Quốc, Pháp, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển. Theo chương trình đào tạo này, sinh viên ngoài việc học các học phần bắt buộc, còn được tự chọn những học phần thuộc kiến thức đại cương, chọn các học phần theo các hướng chuyên môn sâu cho phù hợp với điều kiện công tác sau khi ra trường; được chọn những học phần kiến thức thuộc chuyên ngành gần trong khoa để bổ trợ cho kiến thức chính ngành và chọn một số học phần để mở rộng kiến thức chung
[2]. Cập nhập và bổ sung các kiến thức mới, hiện đại và tiến tiến của ngành, đặc biệt là kiến thức công nghệ mới trong lĩnh vực điều tra, đánh giá, Qui hoạch, khai thác, xử lý và bảo vệ nguồn nước phục vụ cấp nước cho phát triển kinh tế xã hội; lĩnh vực địa chất công trình phục vụ xây dựng các công trình ngầm; các công trình thủy công, thủy điện, giao thong vận tải và khai thác mỏ các tiêu chuẩn liên quan của các nước phát triển.
[3]. Quy trình xây dựng mục tiêu đào tạo - chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO của các chương trình khối ngành kỹ thuật
[4]. Phụ lục xây dựng chuẩn đầu ra “phân loại các mục tiêu giáo dục của Bloom”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn