Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ lộ thiên

Thứ năm - 07/01/2021 20:21
1. Tên chương trình đào tạo
1.1. Tên tiếng Việt:
Ngành đào tạo: Kỹ thuật mỏ
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật mỏ lộ thiên
1.2. Tên tiếng Anh:
Ngành đào tạo: Mining Engineering
Chuyên ngành đào tạo: Surface mining engineering
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Thời gian đào tạo: 4 năm
4. Yêu cầu về kiến thức
- Khái quát hoá các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu pháp luật, đảm bảo công tác trong môi trường khai thác mỏ; sẵn sàng bảo vệ Tổ Quốc;
- Kết nối các kiến thức toán học, vật lý, hoá học để rèn luyện tư duy khoa học và giải quyết các bài toán công nghệ trong khai thác mỏ;
- Vận dụng kiến thức địa chất mỏ, các tính chất cơ học và lý học của đá nhằm lập các giải pháp công nghệ phù hợp;
- Liên kết các kiến thức cơ-điện mỏ phục vụ việc lựa chọn, tổ chức, thực hiện các quá trình sản xuất;
- Vận dụng kiến thức quản trị doanh nghiệp nhằm tổ chức, điều hành, quản lý các hoạt động trong doanh nghiệp mỏ;
- Kết nối các quá trình sản xuất: làm tơi đất đá, xúc bốc, vận tải, thải đá nhằm khai thác khoáng sản rắn khác nhau, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khoáng sàng;
- Phân tích quy trình công nghệ để lựa chọn phương án khai thác hợp lý, đảm bảo tận thu khoáng sản; kỹ thuật-kinh tế; an toàn; bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệu đới ở Việt Nam.
5. Yêu cầu về kỹ năng
5.1.  Kỹ năng cứng:
- Vận dụng tin học phục vụ cho các nhiệm vụ công tác của kỹ sư công nghệ mỏ;
- Vận dụng tiếng Anh trong giao tiếp và dịch tài liệu phục vụ chuyên môn;
- Lập, tổ chức, thực hiện thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công trong quá trình khai thác khoáng sản rắn đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định chuyên ngành;
- Lập kế hoạch sản xuất ngắn hạn và tác nghiệp; tổ chức, thực hiện, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh kịp thời các giải pháp công nghệ nhằm hợp lý hoá sản xuất, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tận thu tài nguyên, bảo vệ môi trường và an toàn, nâng cao ổn định các bờ dốc trong khai thác lộ thiên khoáng sản rắn;
- Thực hiện đầy đủ các nội dung của công tác bảo hộ lao động: lập các giải pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động nhằm thủ tiêu sự cố, bảo vệ sức khoẻ người lao động, giảm thiểu nguy cơ tai nạn - sự cố có thể xẩy ra trong hoạt động khai thác;
- Vận dụng linh hoạt các giải pháp kỹ thuật công nghệ, tổ chức sản xuất theo điều kiện tự nhiên của khoáng sàng, điều kiện kỹ thuật mỏ nhằm giảm tổn thất và làm nghèo, điều tiết và trung hoà chất lượng khoáng sản;
- Lập các giải pháp đánh giá tác động môi trường;
- Phối hợp quy hoạch, tổ chức thực hiện công tác vận tải, thải đá và thoát nước cho các hoạt động khai thác mỏ;
- Lập được phương án huy động các nguồn lực, tổ chức thực hiện, theo dõi, thống kê, tiêu hao nhân lực, thiết bị vật tư; tổ chức nghiệm thu khối lượng mỏ và các công việc khác thuộc lĩnh vực lao động tiền lương trong các hoạt động khai thác khoáng sản;
- Vận dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật liên quan khác để lập, quản lý, lãnh đạo các công việc thuộc lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp.
5.2.  Kỹ năng mềm:
-Thể hiện khả năng giao tiếp, thuyết trình về chuyên môn; có khả năng làm việc độc lập, thành thạo làm việc theo nhóm và quản lý nhóm;
- Có năng lực thu thập và xử lý thông tin nhằm phục vụ cho việc quản lý, điều hành và lập các báo cáo;
- Linh hoạt giải quyết vấn đề trong công tác quản lý của doanh nghiệp;
- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
6. Yêu cầu về thái độ
- Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công việc, có tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt;
- Ham học hỏi qua tài liệu và hoạt động thực tiễn để hoàn thiện, bổ sung và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng nhận xét, đánh giá; có năng lực sáng tạo trong hoạt động thực tiễn và nghiên cứu khoa học;
- Có thái độ nghiêm túc để thực thi các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành.
7. Vị trí của người học sau khi tốt nghiệp
- Đảm nhận nhiệm vụ tổ trưởng tổ sản xuất; kỹ thuật viên công trường, phân xưởng, phòng ban trong các công ty, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản rắn lộ thiên; các tổng công ty, công ty công nghiệp hoá chất mỏ;
- Đảm nhiệm chức danh chuyên viên tại các đơn vị tư vấn thiết kế mỏ, các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản của Trung ương và địa phương; các đơn vị thi công có tính chất công nghệ mỏ: Giao thông, thuỷ lợi, xây dựng công nghiệp, thuỷ điện;
- Sau khi được bồi dưỡng về nghiệp vụ và sư phạm có khả năng giảng dạy tại các trường cao đẳng nghề, cao đẳng và đại học có các chuyên ngành liên quan; tham gia giảng dạy, huấn luyện các lớp kỹ thuật an toàn tại các doanh nghiệp; đảm nhiệm chức vụ cán bộ quản lý cấp phân xưởng, các phòng ban, giám đốc điều hành mỏ.
8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ. Tiếp tục tham gia học tập các chương trình đào tạo Đại học văn bằng hai hoặc sau Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Các chương trình, tài liệu chuẩn tham khảo
[1].Wentling T.-Planning for effective training: Aguide to curriculum development. Pulished by Food anh Agricultural Organization of the United Nation, 1993.
[2]. Chuẩn đầu ra cử nhân ngành kỹ thuật điện tại trường Đại học Quốc gia singapore.
[3]. Phạm Văn Lập - Một số vấn đề về phát triển chương trình đào tạo trong giáo dục đại học - trong sách “Giáo dục đại học”, ĐHQG Hà Nội, 2000.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn