Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh tổng hợp

Thứ sáu - 08/01/2021 02:49
1. Tên chương trình đào tạo
1.1. Tên tiếng Việt:
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh tổng hợp
1.2. Tên tiếng Anh:
Ngành đào tạo: Business Administration
Chuyên ngành đào tạo: General Business Administration
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Thời gian đào tạo: 4 năm
4. Yêu cầu về kiến thức
- Vận dụng được những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết hiệu quả các vấn đề trong công tác và cuộc sống;
- Có sức khỏe tốt, có kiến thức về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng;
- Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên để vận dụng vào giải quyết một số vấn đề trong thực tế sản xuất;
- Nhận biết và giải thích được công nghệ sản xuất của doanh nghiệp;
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học quản lý trong quản lý kinh tế như: kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô, quản trị học, marketing, kỹ năng quản trị, quản trị dự án,… để phân tích các hiện tượng kinh tế tại đơn vị;
- Vận dụng được các kiến thức tổ chức sản xuất, tổ chức lao động tiền lương, hoạch định chiến lược tổng thể của doanh nghiệp và từng bộ phận, quản trị vốn, phân tích… để tổ chức sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả;
- Phân tích và vận dụng một cách sáng tạo về kinh tế thị trường và các chế độ chính sách của Nhà nước vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách có hiệu quả.
5. Yêu cầu về kỹ năng
5.1.  Kỹ năng cứng:
- Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quảng trị kinh doanh gồm kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học;
- Lập được các biểu đồ công việc trong các doanh nghiệp công nghiệp. Tổ chức và điều hành các công việc trong biểu đồ đúng tiến độ;
- Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch chi phí, kế hoạch giá thành, kế hoạch tiền lương, kế hoạch tiêu thụ, đồng thời tổ chức thực hiện các kế hoạch đã đặt ra một cách có hiệu quả;
- Hiểu và vận dụng kiến thức chuyên ngành để phát hiện và đề xuất giải pháp trong quá trình quản lý công việc;
- Vận dụng được tiếng Anh cơ bản và kiến thức chuyên ngành để giao tiếp cũng như giải quyết công việc;
- Vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn đề trong phạm vi công việc đảm nhiệm;
- Áp dụng được kiến thức cơ sở và chuyên ngành để tham gia nghiên cứu khoa học;
- Có khả năng thích ứng và làm việc với cường độ cao trong điều kiện bất thường;
- Có khả năng tự học để cập nhật kiến thức mới cũng như nâng cao trình độ.
5.2.  Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin một cách khoa học và đúng trọng điểm;
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
- Kỹ năng phối hợp tham gia nghiên cứu khoa học;
- Kỹ năng xử lý và truyền đạt thông tin tới các đối tượng cần thiết;
- Có khả năng nhận biết về kiến thức pháp luật, các vấn đề liên quan đến tính hình kinh tế - chính trị - xã hội;
- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
6. Yêu cầu về thái độ
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công việc, có tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ tốt;
- Ham học hỏi qua tài liệu thực tế, luôn học tập và bổ sung kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, có khả năng sáng tạo trong công tác sản xuất;
- Có khả năng làm việc theo nhóm đạt hiệu quả cao;
- Có tác phong làm việc công nghiệp, năng động, bản lĩnh, hợp tác thân thiện phục vụ cộng đồng.
7. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Kỹ thuật viên tại các côgn trường phân xưởng sản xuất;
- Nhân viên tại các phòng nghiệp vụ tại các doanh nghiệp;
- Cán bộ chỉ huy sản xuất cấp phân xưởng;
- Chuyên viên ở các phòng trực thuộc ở các sở ban ngành;
- Làm giảng viên, giáo viên ở các trường Đại học, cao đẳng và tring học có các chuyên ngành liên quan;
- Nhân viên tại các phòng thuộc các đơn vị tư vấn của các doanh nghiệp.
8. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sinh viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tế và có thể tiếp tục tham gia học tập các chương trình đào tạo khác.
9. Các chương trình, tài liệu chuẩn tham khảo:
[1]. Chương trình đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học kinh tế quốc dân
[2]. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
[3]. Chương trình đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học thương mại.
[4]. Chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh của Viện Đại học Feris State (Hoa kỳ)
[5]. Website: eng.syu.edu/tech/Programs/EET.htm; www.jobbankinfo.org/

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn