Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp

Thứ sáu - 08/01/2021 02:49
1. Tên chương trình đào tạo
1.1. Tên tiếng Việt:
Ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng
Chuyên ngành đào tạo: Tài chính doanh nghiệp
1.2. Tên tiếng Anh:
Ngành đào tạo: Finance – Banking
Chuyên ngành đào tạo: Corporate Finance
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Thời gian đào tạo: 4 năm
4. Yêu cầu về kiến thức
- Vận dụng được những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết hiệu quả các vấn đề trong công tác và cuộc sống;
- Có sức khỏe tốt, có kiến thức về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng;
- Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên để vận dụng vào giải quyết một số vấn đề trong thực tế sản xuất;
- Vận dụng được kiến thức chung, kiến thức cơ bản của nhóm ngành gồm các kiến thức về Kinh tế học, Nguyên lý thống kê, Quản trị học, Nguyên lý kế toán…để phân tích các hiện tượng kinh tế tại đơn vị;
- Nắm vững và vận dụng vào thực tiễn các kiến thức cơ cở ngành gồm các kiến thức cơ bản về Tài chính - Tiền tệ, Tài chính quốc tế, Quản lý tài chính công, Thị  trường chứng  khoán, Quản trị ngân hàng thương mại …
- Vận dụng một cách vững vàng kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành  tài chính doanh nghiệp gồm các kiến thức về Quản trị tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kiểm toán báo cáo tài chính…
5. Yêu cầu về kỹ năng
5.1. Kỹ năng cứng:
- Thực hiện phân tích tài chính của một doanh nghiệp, đưa ra các đánh giá về tình hình hoạt động của doanh nghiệp;
- Đề xuất và đánh giá được hiệu quả của một phương án tài trợ của doanh nghiệp;
- Đề xuất và thực hiện được phương pháp quản lý tài sản phù hợp với chiến lược quản lý tài sản của doanh nghiệp;
- Xây dựng được dự án đầu tư phù hợp với điều kiện doanh nghiệp và địa phương;
- Hỗ trợ các nhà quản lý tài chính cấp cao khi đưa ra các quyết định tài chính;
- Thực hiện các cung ứng  dịch vụ tài chính như tư vấn tài chính, môi giới tài chính, định giá tài sản, bảo hiểm, chứng khoán, …
- Vận dụng được tiếng Anh cơ bản và kiến thức chuyên ngành để giao tiếp cũng như giải quyết công việc;
- Vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn đề trên phạm vi công việc đảm nhiệm;
- Áp dụng được kiến thức cơ sở và chuyên ngành để tham gia nghiên cứu khoa học;
- Có khả năng thích ứng và làm việc với cường độ cao trong điều kiện bất thường;
- Có khả năng tự học để cập nhật kiến thức mới cũng như nâng cao trình độ.
5.2. Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin một cách khoa học và đúng trọng điểm;
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
- Kỹ năng phối hợp tham gia nghiên cứu khoa học;
- Kỹ năng xử lý và truyền đạt thông tin tới các đối tượng cần thiết;
- Có khả năng nhận biết về kiến thức pháp luật, các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - chính trị - xã hội;
- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
6. Yêu cầu về thái độ
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công việc, có tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ tốt;
- Ham học hỏi qua tài liệu thực tế, luôn học tập và bổ sung kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, có khả năng sáng tạo trong công tác sản xuất;
- Có khả năng làm việc theo nhóm đạt hiệu quả cao;
- Có tác phong làm việc công nghiệp, năng động, bản lĩnh, hợp tác thân thiện phục vụ cộng đồng.
7. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Đảm nhiệm các công việc với tư cách chuyên viên tài chính hoặc các vị trí quản trị tài chính các cấp trong các doanh nghiệp, các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính, các định chế tài chính;
- Kế toán viên tại các doanh nghiệp, các đơn vị;
- Nhà tư vấn tài chính độc lập;
- Chuyên viên ở các phòng trực thuộc sở, ban ngành;
- Công tác tại các viện hoặc tổ chức nghiên cứu kinh tế;
- Làm giáo viên, giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng và trung học có các chuyên ngành liên quan.
8. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sinh viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tế và có thể tiếp tục tham gia học tập các chương trình đào tạo khác.
9. Các chương trình, tài liệu chuẩn tham khảo
[1]. Chương trình đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Học Viện Tài Chính
[2]. Chương trình đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Học viện ngân hàng
[3]. Chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học kinh tế quốc dân
[4]. Chương trình đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học thương mại.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn