Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Trắc địa mỏ

Thứ sáu - 08/01/2021 01:36
1. Tên chương trình đào tạo
1.1. Tên tiếng Việt:
Ngành đào tạo: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
Chuyên ngành đào tạo: Trắc địa mỏ
1.2. Tên tiếng Anh:
Ngành đào tạo: Geodesic and map Engineering
Chuyên ngành đào tạo: Mining Surveying
2. Trình độ  đào tạo : Đại học
3. Thời gian đào tạo: 4 năm
4. Yêu cầu về kiến thức
- Vận dụng được một số  nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Vận dụng các kiến thức về khoa học cơ bản và cơ sở chuyên ngành nhằm đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- Vận dụng được các kiến thức của ngành như: Hình họa vẽ kỹ thuật, địa chất cơ sở, trắc địa cơ sở, trắc  địa mỏ, sai số, thiết bị trắc địa, tin học…  để học tập, nghiên cứu chuyên môn và phục vụ  công tác đo đạc, tính toán, xử lý số  liệu các mạng lưới trong trắc địa và thành lập các loại bản đồ mỏ.
5. Yêu cầu về kỹ năng
5.1. Kỹ năng cứng:
- Sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa như: Máy kinh vĩ, máy thủy chuẩn, toàn đạc điện tử, GPS…
- Đo thành thạo và  thành lập chính xác các loại bản đồ phục vụ cho xây dựng và khai thác khoáng sản;
- Tổ chức tốt các công tác trắc địa trong các công trình khai thác khoáng sản;
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên dụng của ngành như: Autocad, Topo, KSVN, HS Mỏ,...
- Tính toán., xử lý chính xác các số liệu đo theo đúng quy phạm;
- Lập được phương án kỹ thuât, dự toán, báo cáo kỹ thuật của công tác trắc địa mỏ.
5.2. Kỹ năng mềm:
- Có năng lực giao tiếp, ứng xử, hoạt động độc lập, tổ chức và làm việc theo nhóm;
- Xử lý tình huống và giải quyết linh hoạt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy trong công tác Trắc địa;
- Có khả năng lập và trình bày các báo cáo;
- Có khả năng tự  nghiên cứu, tiếp thu và xử lý thông tin;
- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
6. Yêu cầu về thái  độ
- Có ý thức tổ  chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ  trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước;
- Có lòng yêu nghề, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống khác nhau; trung thực trong công việc;
- Có tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp;
- Có tinh thần học tập nâng cao trình độ.
7. Vị trí  của người học sau khi tốt nghiệp.
Là kỹ thuật viên, tổ phó, tổ trưởng làm việc tại các đơn vị:
- Các tập đoàn: Tập  đoàn khai thác, chế biến khoáng sản; Tập đoàn  điện lực; Tập đoàn dầu khí; Tập đoàn bưu chính viễn thông…
- Các viện nghiên cứu; giảng dạy tại các trường đào tạo nghề, các trường Cao đẳng và Trung cấp có các chuyên ngành liên quan;
- Các Sở Tài nguyên và  Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và  phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải và  các cơ quan quản lý Nhà nước khác về  các lĩnh vực liên quan;
- Công tác tại các đơn vị khảo sát, tư vấn thiết kế xây dựng; Các đơn vị thi công thuộc các lĩnh vực xây dựng công trình.
8. Khả  năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Có đủ khả năng tự  học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, tiếp tục tham gia học tập các chương trình đào tạo nâng cao.
9. Các chương trình, tài liệu đã tham khảo:
[1]. Vụ Đại học và  sau Đại học; Hệ thống tín chỉ, tài liệu phổ biến cho các trường Đại học và Cao đẳng 2000
[2]. Chuẩn đầu ra cử  nhân ngành kỹ thuật điện tại trường đại học quốc gia singapore
[3]. Quy trình xây dựng mục tiêu  đào tạo- chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO của các chương trình khối ngành kỹ thuật
[4]. Phụ lục xây dựng chuẩn  đầu ra”phân loại các mục tiêu giáo dục của Bloom”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn