Chuẩn đầu ra chương trình Kế toán tổng hợp

Thứ sáu - 08/01/2021 02:50
1. Tên chương trình đào tạo
1.1. Tên tiếng Việt:
Ngành đào tạo: Kế toán
Chuyên ngành đào tạo: Kế toán tổng hợp
1.2. Tên tiếng Anh:
Ngành đào tạo: Accounting
Chuyên ngành đào tạo: General Accounting
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Thời gian đào tạo: 4 năm
4. Yêu cầu về kiến thức
- Có kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như hiểu biết cơ bản về pháp luật hiện hành để xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học từ đó áp dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam và nhận thức được chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội;
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để có thể tiếp thu được những kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
- Có kiến thức nền tảng về hoạt động của Doanh nghiệp như: Kiến thức về pháp luật kinh tế, kiến thức cơ bản về tài chính - tiền tệ, thống kê, kiến thức về marketting, hoạt động đầu tư...của doanh nghiệp;
- Nắm vững các kiến thức chuyên sâu và toàn diện về lĩnh vực Kế toán như:
+ Kiến thức về Luật kế toán, Luật kiểm toán, Chuẩn mực kế toán hiện hành ở Việt Nam
+ Kiến thức về các Luật thuế cơ bản và các văn bản hướng dẫn về các Luật thuế hiện hành...để tổ chức thực hiện công tác kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị
+ Kiến thức về tổ chức hệ thống kế toán bao gồm: quy trình kế toán, chứng từ - sổ sách kế toán, các báo cáo kế toán chi tiết và tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.
+ Kiến thức về chức năng kế toán quản trị như: Phân loại và tổ chức kế toán chi phí hợp lý, tiếp cận các các phương pháp tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tiên tiến hiện nay.
- Có hiểu biết cơ bản về kiến thức kiểm toán doanh nghiệp như: luật pháp, đạo đức và tôn chỉ nghề nghiệp; tổ chức thu thập thông tin, quy trình báo cáo kiểm toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán;
- Có kiến thức cơ bản về phân tích và quản trị tài chính từ đó ứng dụng vào các phần hành và công việc tài chính của doanh nghiệp;
5. Yêu cầu kỹ năng
5.1.  Kỹ năng cứng:
- Nắm chắc quy trình tổ chức công tác kế toán trong đơn vị bao gồm: Vận dụng hình thức sổ sách kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán đúng pháp luật và cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán đồng thời thực hiện quản lý lưu trữ tài liệu đúng chế độ;
- Thực hiện thuần thục nghiệp vụ kế toán: từ lập chứng từ kế toán đúng nội dung kinh tế; ghi chép và tổng hợp các số liệu cần thiết để ghi sổ kế toán đến lập các báo tài chính và báo cáo thuế, đánh giá được thực trạng tài chính qua số liệu hạch toán từng kỳ;
- Lập được các báo cáo kế toán định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu quản lý;
- Đọc và phân tích được các báo cáo tài chính và báo cáo thống kê, báo cáo quản trị của đơn vị;
- Soạn thảo các hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật;
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán máy MISA và các phần mềm ứng dụng để xử lý các dữ liệu về kế toán tài chính;
- Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh, sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc;
- Giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng ứng dụng phần mềm Microsoft Ofice thành thạo, và sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường internet;
- Khả năng nghiên cứu khoa học độc lập.
5.2.  Kỹ năng mềm:
- Khả năng trình bày một cách rõ ràng, tự tin các chủ đề về kinh tế xã hội;
- Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề về kinh tế một cách khoa học và thành thạo;
- Khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm như: lắng nghe hiệu quả, trình bày, trao đổi đàm phán và bảo vệ quan điểm, hiểu về các động lực của nhóm và hợp tác với đồng nghiệp;
- Khả năng làm việc độc lập và khoa học: linh hoạt với sự thay đổi của hoàn cảnh, hành động có kế hoạch độc lập và sáng tạo, tập trung cho kết quả;
- Tiếp cận và phản ứng tích cực, chủ động trước những thách thức, khó khan;
- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
6. Yêu cầu về thái độ
- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;
- Quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công việc, có đạo đức tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ tốt;
- Tinh thần tự học tập, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ.
7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
* Các vị trí làm việc phù hợp nhất và tốt nhất:
- Kế toán viên tại các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp như: Kế toán tổng hợp, kế toán quản trị, kế toán các phần hành trong phòng kế toán của tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
- Kế toán tại các đơn vị sự nghiệp và các cơ quan Hành chính Nhà nước;
- Trợ lý kiểm toán cho các Công ty kiểm toán;
- Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại;
- Kiểm soát viên, thanh tra viên trong các cơ quan.
* Các vị trí khác:
- Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, phân tích, kiểm toán cho các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế;
- Nhân viên tại các bộ phận tài chính trong các đơn vị: bộ phận lập kế hoạch tài chính, thẩm định dự toán,...;
- Nhân viên tại bộ phận thống kê nghiệp vụ kinh tế doanh nghiệp;
- Nhân viên tại bộ phận hành chính tổng hợp;
- Trưởng, phó phòng một số phòng nghiệp vụ kinh tế như: phòng tài chính - kế toán, phòng kiểm toán nội bộ, phòng hành chính tổng hợp, phòng thống kê.
8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có khả năng tự học hoặc tham gia học tập các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn hoặc các chương trình đào tạo khác để đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội.
9. Các chương trình, tài liệu chuẩn tham khảo
[1]. WWW.ssdd.uce.ac.uk/outcomes
[2]. WWW.ssdd.bcu.ac.uk/outcomes
[3]. Tài liệu xây dựng chương trình đào tạo theo ABET
[4]. Dimitri P. Bertsekas, Mass fall 2009, Lecture slides on dynamic programming 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn