Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Khai thác mỏ - Trình độ thạc sĩ

Thứ sáu - 08/01/2021 03:00
1. Tên chương trình đào tạo
1.1. Tên tiếng việt
Chuyên ngành đào tạo:  Khai thác mỏ
1.2. Tên tiếng Anh
Chuyên ngành đào tạo: Mining engineering
2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
3. Thời gian đào tạo: 2 năm
4. Yêu cầu về kiến thức
- Làm chủ kiến thức chuyên ngành Khai thác mỏ, có thế đảm nhận nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực Khai thác mỏ, có tư duy phản biện, có kiến thức chuyên sâu để phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;
- Có kiến thức tổng về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Khai thác mỏ;
- Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên và cơ sở chuyên ngành nhằm đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- Có kiến thức về quan trị doanh nghiệp để điều hành sản xuất trong doanh nghiệp mỏ;
- Có kiến thức chuyên sâu trong ngành kỹ thuật Khai thác mỏ chung;
- Có khả năng làm việc theo nhóm, chủ trì các đề tài, dự án cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp Bộ và cấp Nhà nước.
5. Yêu cầu về kỹ năng
5.1. Kỹ năng cứng
- Lập các hộ chiếu kỹ thuật và biện pháp thi công các công trình mỏ;
- Tham gia lập các dự án và tư vấn thiết kế các công trình mỏ;
- Tổ chức thi công các công trình mỏ;
- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất ở cấp Công ty, Xí nghiệp khai thác mỏ;
- Tổ chức và điều hành sản xuất ở cấp Công ty, Xí nghiệp khai thác mỏ;
- Dự báo, phát hiện và đề xuất biện pháp phòng ngừa, xử lý thủ tiêu sự cố trong mỏ;
- Tham gia lập đề án bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ;
- Vận dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc dịch các tài liệu chuyên ngành;
- Vận dụng được kiến thức tin học để phục vụ trong công việc;
- Áp dụng được kiến thức cơ sở và chuyên ngành để tham gia nghiên cứu khoa học;
- Có khả năng thích ứng và làm việc với cường độ cao trong điều kiện bất thường;
- Có khả năng làm việc nhóm, chủ nhiệm dự án khai thác mỏ.
5.2. Kỹ năng mềm
- Nhận biết được môi trường làm việc để tạo các mối giao tiếp thân thiện trong công việc và cuộc sống;
- Kết nối được tập thể để làm việc hiệu quả trong công việc và trong môi trường hội nhập;
- Thu thập thông tin để xử lý và truyền đạt thông tin tới các đối tượng cần thiết;
- Có khả năng làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.
5.3. Kỹ năng ngoại ngữ
- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Am hiểu tiếng Anh chuyên ngành, có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành của ngành Khai thác mỏ.
5.3. Kỹ năng tin học
Có kiến thức tin học chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến hoạt động chuyên môn. Các phần mềm chuyên dụng của ngành Khai thác mỏ.
6. Yêu cầu về thái độ
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công việc, có tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ tốt;
- Ham học hỏi qua tài liệu thực tế, luôn học tập và bổ sung kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, có khả năng sáng tạo trong công tác sản xuất và tích cực phối hợp nghiên cứu khoa học.
7. Vị trí làm việc của người học khi tốt nghiệp
- Các Bộ (Sở) như: Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Môi trường, Cảnh sát môi trường…
- Các Tập đoàn (Vinacomin, T&T Hà nội, Sun Group, Hòa phát, Hoàng anh gia lai…); Tổng Công ty (Tổng công ty Khoáng sản, Tổng công ty Sông đà, Licogi…); Công ty Hóa chất, Công ty Xi Măng, Công ty Khai thác Vật liệu xây dựng, Khai thác khoáng sản trong cả nước, liên doanh với nước ngoài và 100% vốn nước ngoài;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các Viện nghiên cứu liên quan đến ngành Mỏ và Khoáng sản;
- Công ty tư vấn thiết kế mỏ, Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tài nguyên khoáng sản và Môi trường;
- Kỹ thuật viên phân xưởng, Quản đốc, Phó Quản đốc công trường phân xưởng, Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn; và theo quy định của ngành than Giám đốc các Công ty khai thác khoáng sản bắt buộc phải là Kỹ sư khai thác mỏ trở lên;
- Tham gia các hội đồng thẩm định đánh giá nghiệm thu các công trình mỏ.
8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Học viên có thể học tập tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ, sau tiến sỹ và có thể tham gia học tập các chương trình đào tạo khác.
9. Các chương trình, tài liệu tham khảo
[1]. Chương trình đào tạo thạc sỹ Khai thác mỏ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.
[2]. Chương trình đào tạo thạc sỹ Khai thác mỏ của Trường Đại học Kỹ thuật Công trình – Liêu Ninh, Trung Quốc.
[3]. Chương trình đào tạo thạc sỹ Khai thác mỏ của Trường Đại học Mỏ - Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc.
[4]. Chương trình đào tạo Đại học hệ 6 năm tương đương thạc sỹ ngành Khai thác mỏ của Trường Đại học Mỏ và Đại chất, Matxcova, Liên Bang Nga.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết