Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

CÔNG TY CP XI MĂNG HẠ LONG - TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, SỐ LƯỢNG
1. KỸ SƯ NGÀNH CƠ KHÍ: 05 người
Vị trí: Trưởng ca sản xuất, Kỹ thuật viên bảo trì, Kỹ thuật viên xưởng
2. KỸ SƯ ĐIỆN: 01 người
Vị trí: Nhân viên KTĐ phòng Kỹ thuật
3. KỸ SƯ /CAO ĐẲNG NGÀNH CN VẬT LIỆU SILICAT, HOÁ HỌC, VẬT LIỆU XÂY DỰNG: 04 người
Vị trí: KTV vận hành trung tâm, nhân viên công nghệ phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật
4. CỬ NHÂN KINH TẾ/QUẢN TRỊ: 01 người
Vị trí: Nhân viên thị trường nội địa phòng Thị trường
5. CAO ĐẲNG/TRUNG CẤP NGHỀ ĐIỆN/ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ, HÀN,...: 07 người
Vị trí: Công nhân kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị cơ/điện ...
II: TIÊU CHUẨN
1. Tốt nghiệp Cao đẳng/ Trung cấp/ Đại học thuộc các ngành trên
2. Có đủ sức khoẻ công tác
3. Không quá 40 tuổi
4. Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng và các phần mềm chuyên ngành tuyển dụng
5. Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu trường trú tại Quảng Ninh
III. QUYÊN  LỢI, CHẾ ĐỘ
Được hưởng các chế độ theo quy điInh của Nhà nước, của đơn vị..., lương, thưởng của công ty
IV. HỒ SƠ NỘP THEO ĐỊA CHỈ
1. Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Xi măng Hạ Long, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: .02033699240
Email: tchc@xmhl.vn