Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Sáng ngày 31/8/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh thành lập đã tiến hành lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục  Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
          Tham dự buổi lễ, về phía Đoàn đánh giá ngoài có GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Nguyên Chánh Văn phòng Quốc gia Giáo dục, Trưởng đoàn; TS. Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm kiểm định, thư ký Đoàn; ThS.Nguyễn Thị Thanh, ThS.Vỗ Công Dũng - Giám sát đoàn cùng các thành viên đoàn Đánh giá ngoài.
          Về phía Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh có TS.Hoàng Hùng Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS.Bùi Thanh Nhu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; các quý thầy cô là thành viên Hội đồng Trường, trưởng phó các đơn vị phòng ban/ khoa/ trung tâm; cán bộ nhân viên và sinh viên Nhà trường.

          Qua quá trình 06 ngày làm việc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
            Tại Lễ bế mạc các chuyên gia trong Đoàn đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Báo cáo của Đoàn Đánh giá ngoài đã nêu rõ những điểm mạnh và tồn tại của Nhà trường và đồng thời đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.
            Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - Đại học Vinh gửi lời cảm ơn tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn chuyên gia khảo sát phục vụ đánh giá ngoài trong suốt thời gian Đoàn khảo sát chính thức tại Nhà trường. Nhà trường đã tạo thuận lợi tốt nhất để các chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện các hoạt động khảo sát, đảm bảo hoạt động đánh giá, khảo sát được chính xác, trung thực, khách quan, dựa trên các minh chứng và đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh.
            Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, TS.Hoàng Hùng Thắng - Hiệu trưởng đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài.
A6

            Kết thúc phiên bế mạc, đại diện Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.