Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Sáng 15/8/2022, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã đón Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài Cơ sở Giáo dục đại học đến khảo sát sơ bộ và chuẩn bị đánh giá chính thức Đại học Công nghiệp Quảng Ninh từ ngày 26-31/8/2022.
           Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài do GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Nguyên Chánh Văn phòng Quốc gia Giáo dục, Trưởng đoàn đánh giá ngoài làm Trưởng đoàn, TS.Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trường ĐH Vinh, Thư ký đoàn ĐGN và ThS. Nguyễn Thị Thanh, ông Võ Văn Dũng - giám sát viên. 
          Về phía Nhà trường có sự tham dự của - TS. Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng uỷ, HT Nhà trường cùng quý Thầy Cô trong Ban Giám hiệu Nhà trường cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá của Trường và đại diện lãnh đạo các Khoa/Bộ môn, Trung tâm, các Phòng chức năng, các Tiểu ban chuyên trách, giảng viên và các chuyên viên liên quan.

          Tại buổi làm việc, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, trưởng đoàn đánh giá sơ bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị chu toàn của Nhà trường cho công tác đánh giá cơ sở giáo dục đại học của Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. GS.TSKH. Đặng Ứng Vận đã đưa ra nhận xét chung về công tác chuẩn bị hồ sơ Báo cáo tự đánh giá cơ bản phù hợp với các quy định và hướng dẫn hiện hành của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy vậy, vẫn còn một số công việc cần được tiếp tục hoàn thiện để kịp thực hiện đánh giá ngoài được thuận lợi, chính xác và hiệu quả.
          Đoàn Khảo sát đã tiến hành kiểm tra tổng thể hồ sơ minh chứng, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các địa điểm để giúp Nhà trường chuẩn bị tốt hơn cho đợt Đánh giá chính thức.
DSC09297

          Sau khi Đoàn khảo sát tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ, minh chứng, thống nhất một số nội dung trong công tác chuẩn bị hồ sơ và cơ sở vật chất, Đại diện thành viên Đoàn đánh giá sơ bộ và Lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát sơ bộ của Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài.