Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Có thể bỏ kỳ thi THPT quốc gia do dịch bệnh ???

Một số ý kiến của các nhà giáo dục cho rằng với tình hình dịch COVID-19 khó lường hiện nay, Bộ Giáo dục - đào tạo phải tính đến phương án xấu nhất là bỏ kỳ thi THPT quốc gia.
Có thể bỏ kỳ thi THPT quốc gia do dịch bệnh ???

255dc38798c4719a28d5
Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019. Năm nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến học và thi của học sinh

Nguồn tin: Tuổi trẻ Online