Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Công ty TNHH MTV 790 - Tổng công ty Đông Bắc tuyển 50 công nhân cơ điện lò

1

1

Công ty TNHH một thành viên 790 - Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc Phòng (Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh) tuyển dụng 50 lao động cơ điện lò