Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Ban Thường vụ Đảng uỷ làm việc với Ban chấp hành Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường

Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã làm việc với BCH Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường để đánh giá công tác Đoàn - Hội năm 2018; chỉ đạo, định hướng trọng tâm công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm 2019.
Ban Thường vụ Đảng uỷ làm việc với  Ban chấp hành Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường
Tại buổi làm việc, Ban thường vụ Đảng ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả hoạt động của ĐTN-HSV trong nhiều năm qua. Trong năm 2018, công tác Đoàn, Hội toàn trường tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, được Đoàn, Hội cấp trên ghi nhận; một số hoạt động đã thực sự đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng để cùng với Nhà trường thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm như: từng bước đẩy mạnh chất lượng rèn luyện và học tập của sinh viên; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường; tham gia và tổ chức thành công nhiều hoạt động của sinh viên trong toàn tỉnh… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên của Nhà trường vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục đoàn viên đôi lúc chưa kịp thời, thường xuyên; một số hoạt động chưa thực sự thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia; các thành viên tham gia hoạt động đoàn hội chưa thật sự được nhân rộng, chỉ tập trung vào một số các thanh niên là cán bộ Đoàn -  Hội; không ít đoàn viên, hội viên, thanh niên còn thiếu nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn - Hội; vai trò của khối cán bộ giảng viên đối với hoạt động Đoàn - Hội thể hiện chưa thực sự rõ nét; sinh hoạt tại các liên chi chưa được đẩy mạnh.
          Ban thường vụ Đảng ủy cơ bản đồng ý với phương hướng nhiệm vụ năm 2019 nêu trong báo cáo của DDTN - HSV nhà trường, lưu ý một số trọng tâm công tác sau:
1. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động để thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia: triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên; đẩy mạnh xây dựng lề lối, tác phong làm việc, ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu, chấp hành nề nếp kỷ cương của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy, BGH Nhà trường; làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên, thanh niên.
2. Đẩy mạnh nhiều hoạt động làm cho công tác Đoàn, Hội và phòng trào thanh niên, hội sinh viên đi theo chiều sâu, cụ thể hóa các nội dung hoạt động như: xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường Xanh - Sạch - Đẹp; tính tự giác trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phấn đấu của đoàn viên, hội viên, sinh viên; tăng cường các hoạt động học tập rèn luyện các kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên, hội viên để lập thân, lập nghiệp.
            3. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các hoạt động mang đặc trưng riêng của tuổi trẻ, đặc biệt là trong các hoạt động nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, đoàn viên, hội viên; mạnh dạn nghiên cứu đề xuất tham gia các hoạt động, đảm nhận các công trình, phần việc để đem lại nguồn kinh phí hoạt động.
            4. Cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có điểm nhấn và triển khai có hiệu quả các hoạt động tình nguyện trong năm 2019; tăng cường phong trào tình nguyện tại chỗ.
            5. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn - lớp, hoạt động của liên chi đoàn; tăng cường hoạt động của các chi đoàn giảng viên trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn, phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ Đoàn, Hội kế cận; quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò của đảng viên là sinh viên sau khi kết nạp; làm tốt vai trò nòng cốt chính trị trong các hoạt động của Hội sinh viên.
          6. Xây dây dựng phong trào hiến kế, góp ý xây dựng Trường, Khoa, Trung tâm.. trong công tác quản lý, đào tạo và giảng dạy.., cũng như chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đoàn trường khóa 31 (nhiệm kỳ 2019-2022).
Đối với một số kiến nghị tại buổi làm việc như cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt của câu lạc bộ học tập, dịch vụ tại khu Ký túc xá Trường, kinh phí dành cho các hoạt động Đoàn - Hội... Ban thường vụ xin tiếp thu ý kiến để chỉ đạo thực hiện, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đoàn trường, Hội sinh viên trường đẩy mạnh các hoạt động, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.