Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tổng kết 5 năm xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”

Vừa qua, tại Công ty CP Than Đèo Nai, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết 5 năm xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”.
Đại biểu tham dự Hội nghị
   Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh; Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc Tập đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN), Phó TGĐ Tập đoàn; các đồng chí Phó TGĐ Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy TQN, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV, các Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy TKV và Đảng ủy TQN; Bí thư Đoàn TN TKV, Bí thư Đoàn TQN; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN các đơn vị trực thuộc TKV, các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu… Tham dự Hội nghị, về phía Đảng bộ Nhà trường có đồng chí Hoàng Hùng Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ TQN, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Bùi Thanh Nhu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT; Lê Hồ Hiếu, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường; Cao Hải An, cá nhân được tuyên dương.
   Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy TQN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có sự chủ động, sáng tạo, sát với nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm của mỗi đơn vị. Vai trò của các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát huy, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Từ năm 2021 đến nay, ở cấp Đảng bộ TQN có 262 lượt tập thể và 242 lượt cá nhân, cấp cơ sở có 799 lượt tập thể và 874 lượt cá nhân đăng ký thực hiện mô hình “Học và làm theo Bác”.
   Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, nên ngay từ năm 2019, Đảng ủy TQN đã triển khai phong trào xây dựng hình ảnh ““Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”, nhằm cụ thể hóa việc học và làm theo Bác. Qua 5 năm triển khai xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”, toàn Đảng bộ TQN đã xây dựng, tôn vinh hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” đối với 15.122 cá nhân, với đa dạng trong các hoạt động ngành nghề lao động sản xuất ngành Than.
   Đến nay, xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” với hệ giá trị “Đạo đức - Bản lĩnh - Trí tuệ” đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp; không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, biểu dương, tôn vinh mà những tấm gương ấy đã có những đóng góp thiết thực, quan trọng vào kết quả trong từng ca sản xuất, tăng hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ SXKD của các đơn vị và toàn Tập đoàn.
   Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ TQN trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đánh giá cao những cách làm sáng tạo, hiệu quả của Đảng bộ TQN và các cấp ủy Đảng trực thuộc trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”. Đồng chí đề nghị Đảng ủy TQN tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ chính trị, thực tế sản xuất, đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 Khóa XII của Đảng về tăng cường chỉnh đốn, xây dựng Đảng, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống thợ mỏ; tiếp tục tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, tôn vinh và tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” ngành Than.  

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương phát biểu tại Hội nghị
   Chúc mừng Đảng ủy TQN và các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Bác “Sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc”, các thế hệ thợ mỏ đã luôn phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích, chiến công trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đóng góp quan trọng phát triển KT-XH của các địa phương và của đất nước, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, ý chí anh dũng kiên cường của Thợ mỏ cũng như người Chiến sỹ. Đồng thời, đánh giá cao cách làm sáng tạo của Đảng ủy TQN trong thực hiện học và làm theo Bác bằng việc xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy TQN và Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV tiếp tục tham mưu cho hai Đảng bộ lan tỏa hơn nữa hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”, đề nghị Công đoàn TKV, Đoàn TN TKV và Đoàn TQN phối hợp đạt hiệu quả hơn nữa trong việc triển khai thực hiện học và làm theo Bác và xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” trong TKV.

Đồng chí Đặng Thanh Hải  phát biểu tại Hội nghị
   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN nhấn mạnh, việc xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” đã thực sự trở thành phong trào lớn, là hoạt động riêng có, phù hợp với thực tiễn, đặc thù ngành nghề của ngành Than; hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” thực sự lan tỏa sâu, rộng trong Đảng bộ TQN, TKV, tỉnh Quảng Ninh, ảnh hưởng tích cực đến người lao động trong phong trào thi đua LĐSX và có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, trong đó khắc ghi lời dạy của Bác “... ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc...’. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy TQN và các cơ sở tiếp tục triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 16 ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình học và làm theo Bác, xây dựng hình ảnh ““Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” đi vào thực chất, có chiều sâu hơn; quan tâm việc xây dựng, tuyên truyền, lan tỏa sâu, rộng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” trong TKV, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị
   Nhân dịp này, Đảng ủy TQN đã khen thưởng, vinh danh 16 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” giai đoạn 2019-2023. Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh vinh dự có đồng chí Cao Hải An - Trưởng Ban Nữ công, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là một trong số 50 tấm gương tiêu biểu, xuất sắc “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” giai đoạn 2019-2023 được vinh danh tại Hội nghị.

Các cá nhân được tuyên dương "Người thợ mỏ- người chiến sĩ"
  Trước đó, đoàn đại biểu Đảng ủy TQN và các cá nhân được khen thưởng, vinh danh đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai và tới thăm Tượng đài 12/11 - nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ năm 1936.  
Một số hình ảnh lễ dâng hương: