Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://www.qui.edu.vn


Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Ngày 17/7, tại TP Hạ Long, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Tham gia Hội thi có 18 thí sinh là cán bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên... các cơ sở Đảng trực thuộc. Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân lao động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ Than Quảng Ninh; góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền...
Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021
   Tại hội thi các thí sinh đã thực hiện phần thi thuyết trình và trả lời các câu hỏi phụ của Ban giám khảo. Nội dung bài thi nằm trong 5 chuyên đề của văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V.
   Các thí sinh đã bám sát đề cương, đổi mới về phương pháp thuyết trình, phân tích làm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các bài thuyết trình có dẫn chứng, tư liệu minh họa sát thực, nội dung liên hệ phù hợp với tình hình thực tiễn và của đơn vị.
   Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 08 giải Khuyến khích, 05 giải C, 03 giải B và 02 giải A cho các thí sinh dự thi. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã xuất sắc đạt giải A Hội thi với phần thuyết trình chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

   Hội thi là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, đồng thời tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…