Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2014

Thứ tư - 12/03/2014 23:41
Đảng ủy trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ; các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên… phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng và HSSV với các nội dung chủ yếu:
      1. Thực hiện chỉ đạo của đảng ủy cấp trên: Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về Công tác Tuyên Giáo.  
      2. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” - Đây là nội dung xuyên suốt trong mọi hoạt động của đảng bộ Nhà trường,
         3. Tổ chức Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ­ương Đảng (khóa XI);
4. Tuyên truyền các Nghị quyết của đảng ủy Nhà trường…
Công tác Tuyên giáo thực hiện theo từng quý gắn với các sự kiện lịch sử, truyền thống của đất nước, của ngành, và địa phương như sau:
 
QUÝ CHỦ ĐỀ TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU ĐƠN VỊ THỰC HIỆN-PHỐI HỢP
 
I
- Ngày truyền thống Sinh viên Việt Nam 9/1,
- Chào mừng 84 năm ngày thàng lập Đảng 3/2,
- Ngày quốc tế phụ nữ 8/3,
- Chào mừng 83 năm ngày thành lập ĐTN Cộng sản HCM
- Học tập, nghiên cứu, quán triệt NQ H.Nghị BCHTW 8 khóa XI- Triển khai Chỉ thị 03
- Mít tinh; Hội diễn VN- T.Thao,
- Giải cầu lông nội bộ,
- Mít tinh- Hội giảng nữ,
- Truyền thanh- Văn nghệ.
 
- Hội SV-ĐTN,
- CTHSSV-KH Cơ bản,
- CĐ-Ban nữ công,
-ĐTN - CTHSSV.
- Đảng ủy
 
 
II
- Tổ chức đăng ký thực hiện Chỉ thị 03
- Tiếp tục tuyên truyền các NQ của Đảng bộ các cấp
- Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4-Quốc tế lao động 1/5,
- 60 năm chiến thắng Điên Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014),
- Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Bác Hồ 19/5,
- Tuyên truyền Công tác tuyển sinh năm 2014.
 
- Truyền thanh
-Truyền thanh -Giải cầu lông nội bộ,
- Chiếu phim tư liệu, Truyền thanh,
- Hội diễn văn nghệ khối CBCC,
- Thông tin trên báo, đài…
- BTGiáo - Các Chi bộ
- Đảng ủy- Các Chi bộ
- CĐ-Khoa KH Cơ bản,
- CTHSSV.
-Toàn trường- THSSV,
- HĐTS, CTHSSV.
 
III
- Tuyên truyền Công tác tuyển sinh năm 2014 (làm tiếp),
- Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7,
- Chào mừng ngày CM Tháng 8 và Quốc khánh 2/9,
- Tuyên truyền truyền thống  nhà trường cho HSSV khoá mới,
- Thông tin trên báo, đài…
- Viếng nghĩa trang- Truyền thanh,
- Truyền thanh,
- Nói chuyện chuyên đề - Giao lưu văn nghệ - Chiếu phim tư liệu .
- HĐTS, CTHSSV,
- CĐ- HCTH, 
- CTHSSV,
- Công tác HSSV- Hội SV- ĐTN.
 
 
 
IV
- Hội nghị CBCC năm học 2014-2015,
- Khai giảng năm học 2014-2015,
- Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10,
- Kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ- Truyền thống ngành Than (12/11/1936- 12/11/1014),
- Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11và ngày thành lập trường 25/11,
- Ngày Hội quốc phòng toàn dân và thành lập QĐND 22/12.
- Tổng kết Công tác tuyên giáo
- Truyền thanh- Văn nghệ -
- Truyền thanh- Văn nghệ,
- Mít tinh- Hội giảng nữ,
- Truyền thanh, chiếu phim tư liệu..,
 
- Văn nghệ khối HSSV - Hội giảng,
 
- Có chương trình chi tiết riêng.
Truyền thanh
 - Toàn trường,
- Toàn trường,
- CĐ -Ban nữ công,
- TT TN-SX- CTHSSV
 
- Toàn trường,
 
- HCTH- BCH QS.
- Đảng ủy,
             
 Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh sẽ bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.    
     
  Nơi nhận:                                                                                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH
     - Ban Tuyên giáo ĐU Than QN (để báo cáo)                                                                                                    BÍ THƯ
     - Đảng ủy (để chỉ đạo)
     - Các Ban xây dựng đảng (để phối hợp)                                                                                                                (đã ký)
     - Các chi bộ (để phối hợp, thực hiên và chỉ đạo)
     - Công đoàn, ĐTN, HSV (để phối hợp thực hiện)
     - Lưu văn phòng ĐU- Ban Tuyên giáo. 
                                                                                                                                                                    Hoàng Văn Khánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn