Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn nhận được các thông tin phản hồi. Nếu Quý anh/chị có bất kỳ thắc mắc hoặc đóng góp nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ phản hồi lại Quý Anh/chị trong thời gian sớm nhất.

Trung tâm Trung tâm Tuyển sinh - Thông tin & Truyền thông

Bộ phận tiếp nhận các thông tin liên quan đến tuyển sinh, tư vấn ngành nghề đào tạo của trường

Điện thoại: 0989292300

Fax: 0203.3871092

Email: tuyensinh@qui.edu.vn

Công tác sinh viên

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến học sinh, sinh viên. Công tác liên kết doanh nghiệp.

Điện thoại: 0915535767

Fax: 0203.3871092

Email: congtacsinhvien@qui.edu.vn

Đào tạo

Bộ phận hỗ trợ các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đào tạo.

Điện thoại: 0912622812

Gửi phản hồi
Mã bảo mật