Chương trình học bổng Toyota năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Toyota năm học 2023 - 2024

 •   12/09/2023 09:46:27 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Công văn số 4477/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/8/2023 của Bộ Giáo dục Đào tạo về triển khai chương trình học bổng Toyota năm học 2023 – 2024 dành cho sinh viên các ngành kĩ thuật có thành tích học tập giỏi và rèn luyện Tốt trở lên. Nhà trường triển khai cụ thể như sau:

Dự thảo Kết quả rèn luyện Học kì 2 và Năm học 2022 - 2023

Dự thảo Kết quả rèn luyện Học kì 2 và Năm học 2022 - 2023

 •   27/07/2023 05:57:10 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0

Sinh viên kiểm tra Kết quả rèn luyện học kì 2 và năm học 2022 - 2023 tại đây:

Biểu mẫu ĐGRL học kì 2 và năm học 2022 - 2023

Biểu mẫu ĐGRL học kì 2 và năm học 2022 - 2023

 •   15/06/2023 06:04:36 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

Biểu mẫu đánh giá rèn luyện dành cho CVHT và Khoa. Danh sách sinh viên bị kỉ luật học kì 2 năm học 2022 - 2023.Xem tại đây:

Một số nội dung Sinh hoạt lớp tháng 4 năm 2023

Một số nội dung Sinh hoạt lớp tháng 4 năm 2023

 •   31/03/2023 04:21:45 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0

Tải tài liệu sinh hoạt lớp tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (13thong-bao-to-chuc-lop-hoc-theo-hinh-thuc-hoc-rieng-doi-voi-sinh-vien-thuoc-cac-truong-hop-dac-biet) 13. Thông báo tổ chức lớp học theo hình thức học riêng đối với sinh viên thuộc các trường hợp đặc biệt 778.77 KB
Tải xuống file này (12.qd-giao-quy-hoc-bong-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023) 12.QD giao quỹ học bổng học kỳ I năm học 2022-2023 604.99 KB
Tải xuống file này (11ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-xi-nhiem-ky-2023-2025-hoi-sinh-vien-truong-dhcnqn) 11. Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thú XI, nhiệm kỳ 2023-2025, Hội Sinh viên trường ĐHCNQN 1.19 MB
Tải xuống file này (10ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-sinh-vien-lan-thu-5-nam-hoc-2022-2023) 10. Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 5, năm học 2022-2023 541.52 KB
Tải xuống file này (9ke-hoach-tham-gia-cuoc-thi-sang-tao-robot-viet-nam-nam-2023) 9. Kế hoạch tham gia cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam năm 2023 1.27 MB
Tải xuống file này (8qd-cong-nhan-ket-qua-va-cap-chung-chi-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cho-sinh-vien-cac-lop-dai-hoc-he-chinh-quy-k15) 8. QĐ công nhận kết quả và cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng & An ninh cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy K15 4.56 MB
Tải xuống file này (7thong-bao-dang-ky-tham-gia-cuoc-thi-tin-hoc-van-phong-the-gioi-2023) 7. Thông báo đăng ký tham gia cuộc thi tin học văn phòng Thế giới - 2023 2.43 MB
Tải xuống file này (6ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-cong-tac-ve-phong-chong-toi-pham-vi-pham-phap-luat-hiv-aids-ma-tuy-mai-dam-trong-nganh-giao-duc-nam-2023) 6. Kế hoạch triển khai chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV, AIDS, ma túy, mại dâm trong ngành giáo dục năm 2023 1.20 MB
Tải xuống file này (5thong-bao-tuyen-truyen-ky-niem-ngay-cong-tac-xa-hoi-viet-nam-nam-2023) 5. Thông báo tuyên truyền kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam năm 2023 528.69 KB
Tải xuống file này (4qd-thanh-lap-doi-tuyen-tham-gia-hoi-thi-olympic-cac-mon-khoa-hoc-mac-le-nin-va-tu-tuong-ho-chi-minh-tinh-quang-ninh-lan-thu-vi-nam-2023) 4. QĐ thành lập đội tuyển tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI năm 2023 429.63 KB
Tải xuống file này (3qd-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023-cho-sinh-vien) 3. QĐ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên 1.32 MB
Tải xuống file này (2ke-hoach-tham-gia-chuong-trinh-tham-quan-nha-may-nhiet-dien-mong-duong-2) 2. Kế hoạch tham gia chương trình tham quan Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 859.43 KB
Tải xuống file này (1huong-dan-thuc-hien-che-do-tro-cap-xa-hoi-hoc-nam-2023) 1. Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp xã hội học năm 2023 1.09 MB
Danh mục xã vùng cao

Danh mục xã vùng cao

 •   29/03/2023 11:29:30 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0

Xem chi tiết danh mục vùng cao tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (1_danh-muc-vung-cao) DM vùng cao 212.16 KB
Thông báo rà soát KQRL học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Thông báo rà soát KQRL học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

 •   23/02/2023 08:31:37 PM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0

Sinh viên kiểm tra kết quả ĐGRL học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 tại đây:

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

 •   20/02/2023 08:11:19 PM
 •   Đã xem: 1323
 •   Phản hồi: 0

Xem cụ thể thông tin tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (thong-tin-tuyen-dung) Thông tin tuyển dụng 14.19 KB
Thông báo Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên

Thông báo Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên

 •   09/02/2023 01:46:23 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0

Xem Thông báo tại đây:

Mẫu đánh giá rèn luyện HK1 năm học 2022 - 2023

Mẫu đánh giá rèn luyện HK1 năm học 2022 - 2023

 •   05/01/2023 02:34:02 AM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0

Xem mẫu tại đây:

BÁO CÁO KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

BÁO CÁO KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

 •   01/12/2022 10:43:43 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (bao-cao-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2021) thông tin tuyển dụng 6.96 MB
Thông báo sinh viên được nhận Học bổng Toyota năm học 2022 - 2023

Thông báo sinh viên được nhận Học bổng Toyota năm học 2022 - 2023

 •   15/11/2022 09:42:08 PM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0

Xem các thông tin tại đây:


Các tin khác