Tuyển dụng

Tuyển dụng

 •   02/11/2021 05:17:40 AM
 •   Đã xem: 1300
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch tuyển dụng cụ thể xem tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (ke-hoach-phoi-hop-to-chuc-tuyen-dung) Kế hoạch 1.18 MB
Thông báo tổ chức giải Cầu lông, bóng bàn Đoàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Thông báo tổ chức giải Cầu lông, bóng bàn Đoàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 •   27/10/2021 05:00:10 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0

Thời gian, địa điểm, điều lệ, xem tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (thong-bao-to-chuc-giai-cau-long-bong-ban-doan-truong) Thông báo 1.61 MB
Kế hoạch và lịc thi kết thức học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Kế hoạch và lịc thi kết thức học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

 •   22/10/2021 05:44:14 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0

Xem chi tiét tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (ke-hoach-va-lich-thi-ket-thuc-cac-hoc-phan-hoc-ky-1) Kế hoạch và lịch thi 505.14 KB
Thông báo về việc tổ chức lớp học theo hình thức học riêng đối với những sinh viên còn nợ học phần chưa tốt nghiệp

Thông báo về việc tổ chức lớp học theo hình thức học riêng đối với những sinh viên còn nợ học phần chưa tốt nghiệp

 •   19/10/2021 08:37:02 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0

Cụ thể sinh viên xem tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (thong-bao-to-chuc-lop-hoc-phan-theo-hinh-thuc-hoc-rieng) Thông báo 622.22 KB
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

 •   12/10/2021 05:22:01 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (thong-bao-ke-hoach-tuyen-dung-nhan-su-chat-luong-cao) Thông tin tuyển dụng 1.18 MB
CÔNG TY CP ĐT XNK TÂY ĐÔ

CÔNG TY CP ĐT XNK TÂY ĐÔ

 •   12/10/2021 04:54:13 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (cv-ho-tro-tuyen-dung-nhan-su) Thông tin tuyển dụng 394.00 KB
HỌC BỔNG TOYOTA NĂM HỌC 2021-2022

HỌC BỔNG TOYOTA NĂM HỌC 2021-2022

 •   07/10/2021 06:05:45 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0

Đơn đề nghị xét cấp học bổng TOYOTA năm học 2021-2022

File đính kèm:
Tải xuống file này (don-toyota-2021) Công tác Học sinh - Sinh viên 17.25 KB
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG TOYOTA NĂM 2021

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG TOYOTA NĂM 2021

 •   23/09/2021 10:49:13 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0

Thông báo: các sinh viên thuộc diện được cấp học bổng TOYOTA tải mẫu đơn tại đây

Mẫu đơn thực hiện chế độ chính sách năm học 2021 - 2022

Mẫu đơn thực hiện chế độ chính sách năm học 2021 - 2022

 •   23/09/2021 08:57:54 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0

Tải mẫu đơn tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (mau-don-che-do-chinh-sach_1) Mẫu đơn chế độ chính sách 43.40 KB
Kế hoạch Tổ chức cho HSSV tiêm Vaccine phòng Covid-19

Kế hoạch Tổ chức cho HSSV tiêm Vaccine phòng Covid-19

 •   13/09/2021 10:34:57 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây:

Quy định văn hoá ứng xử trên mạng xã hội

Quy định văn hoá ứng xử trên mạng xã hội

 •   10/09/2021 05:32:57 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0

Tải nội dung quy định tại đây:

Kế hoạch và lịch thi bổ sung cho sinh viên vắng thi có lý do

Kế hoạch và lịch thi bổ sung cho sinh viên vắng thi có lý do

 •   19/08/2021 05:32:57 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch và lịch thi chi tiết:

File đính kèm:
Tải xuống file này (ke-hoach-va-lich-thi-bo-sung) Kế hoạch và lịch thi 999.63 KB
Mẫu đăng ký Thi đua năm học 2021 - 2022

Mẫu đăng ký Thi đua năm học 2021 - 2022

 •   11/08/2021 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0

Tải mẫu đăng ký thi đua năm học 2021 - 2022 về tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (thang-8mau-dang-ky-danh-hieu-thi-dua-nam-hoc-2020-2021) Mẫu đăng ký thi đua 52.00 KB
Tài liệu sinh hoạt lớp tháng 8 năm 2021

Tài liệu sinh hoạt lớp tháng 8 năm 2021

 •   03/08/2021 06:27:08 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0

Các thầy cô tải tài liệu sinh hoạt lớp tháng t về tại đây.

Mẫu rèn luyện năm học 2020 - 2021

Mẫu rèn luyện năm học 2020 - 2021

 •   02/08/2021 04:29:35 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0

Thầy cô tải mẫu rèn luyện tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (thang-8mau-danh-gia-ren-luyen-ky-2-va-nam-hoc-20-21) Mẫu rèn luyện 16.10 KB
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NEWLIFE LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NEWLIFE LAND

 •   21/07/2021 10:23:33 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG - HỖ TRỢ KẾT NỐI SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG

File đính kèm:
Tải xuống file này (cv-ho-tro-ket-noi-tuyen-dung-sinh-vien-moi-ra-truong) Thông tin tuyển dụng 464.66 KB

Các tin khác