Lịch thu học phí và công nợ khác học kỳ II năm học 2017 – 2018

Thứ ba - 26/12/2017 20:10
Phòng Tài chính kế toán thông báo lịch thu học phí và các khoản công nợ khác học kỳ II năm học 2017 - 2018
I. Thời gian thu
            Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/01/2018
II. Hình thức và đối tượng thu nộp
  1. Thu nộp qua hệ thống tài khoản ngân hàng
- Đối tương thu nộp : HSSV, Học viên các bậc hệ: Học viên cao học, HS - SV hệ chính quy dài hạn: Đại học, Cao đẳng; Liên thông hệ chính quy; Hệ Vừa làm vừa học.
            - Khoản  mục thu nộp: Học phí và các khoản công nợ khác.
            - Hình thức thu nộp: Thu nộp theo hình thức gạch nợ bán tự động (theo hướng dẫn số 189/HD - ĐHCNQN ngày 06/06/2017 V/v hướng dẫn quy trình thực hiện thu công nợ học sinh, sinh viên, học viên qua Ngân hàng)
            + HS - SV, Học viên hoặc người nhà đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc các Ngân hàng khác hệ thống Agribank viết giấy nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi vào tài khoản của Nhà trường mở tại Agribank Mạo Khê.
+ HS - SV, Học viên hoặc người nhà nộp tiền theo một số hình thức khác như: internet banking; SMS ( nếu có).
- Tên đơn vị được hưởng: Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh
- Số tài khoản: 8012201005440
- Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Mạo Khê - Quảng Ninh
* Nội dung: (Ghi rõ, đầy đủ) Họ tên HSSV, Học viên; Mã số HSSV, Học viên; Sinh ngày, tháng, năm; Lớp học; Nộp tiền học phí kỳ năm học
* Sau khi nộp đầy đủ học phí vào tài khoản của Nhà trường tại Ngân hàng; HSSV, học viên về phòng Tài chính kế toán để nhận hóa đơn thu học phí vào thứ 2 hàng tuần (nếu có nhu cầu)
  1. Thu bằng tiền mặt tại quỹ Nhà trường
- Đối tượng thu nộp:
+ Các lớp hệ chính quy đã ra trường vẫn còn công nợ
+ Các lớp học sinh khối Bổ túc văn hóa, Trung cấp nghề.
- Khoản mục thu nộp: Học phí và các khoản công nợ khác
III. Địa điểm thu:
  1. Thu qua hệ thống tài khoản ngân hàng
            + Tại ngân hàng giao dịch của Nhà trường: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Agribank.
            + Tại các hệ thống ngân hàng khác trên toàn quốc.
(Phí dịch vụ giao dịch tại ngân hàng: Theo mức phí của ngân hàng tại thời điểm giao dịch)
  1. Thu tại quỹ bằng tiền mặt
+ Cơ sở I - Yên Thọ: Phòng thu học phí (Phòng Tài chính - Kế toán) - Tầng 1 nhà E - Đối diện giảng đường 4 tầng.
IV. Mức thu học phí
 
TT Hệ Đào tạo Văn bản ban hành Mức thu
A Hệ đào tạo chính quy    
1 Hệ niên chế    
- Thạc sỹ Quyết định số 64/QĐ - ĐHCNQN ngày 14/4/2017 1.305.000 đ/tháng/hv * 5 tháng
- Đại học 870.000đồng/tháng/sinh viên* 5 tháng
- Cao đẳng 700.000 đồng/tháng/sinh viên* 5 tháng
- Trung cấp nghề 610.000 đồng/tháng/sinh viên* 5 tháng
2 Hệ tín chỉ    
- Đại học chính quy K10 Quyết định số 60/QĐ - ĐHCNQN ngày 14/4/2017 282.000 đồng/tín chỉ
- Liên thông CĐ - ĐH K10 Quyết định số 61/QĐ - ĐHCNQN ngày 14/4/2017 270.000 đồng/tín chỉ
-
-
Đại học chính quy K9
Cao đẳng K26
Quyết định số 125A,126A/QĐ -ĐHCNQN ngày 14/6/2016    - Đại học   : 256.000 đồng/tín chỉ
   - Cao đẳng: 193.000 đồng/tín chỉ
-
-
Đại học chính quy K8
Cao đẳng K25
Quyết định số 330,333/QĐ - ĐHCNQN ngày 30/11/2015      - Đại học   : 230.000 đồng/tín chỉ
 - Cao đẳng: 173.000 đồng/tín chỉ
- Liên thông CĐ - ĐH K9 Quyết định số 126B/QĐ - ĐHCNQN ngày 14/6/2016 245.000 đồng/tín chỉ
- Đại học chính quy K7 Quyết định số 361/QĐ- ĐHCNQN ngày 28/12/2015 225.000 đồng/tín chỉ
B Hệ đào tạo không chính quy    
1 Hệ vừa làm vừa học    
- Đại học Quyết định số 63/QĐ- ĐHCNQN ngày 14/4/2017 5.000.000 đồng/kỳ học/học viên
- Cao đẳng 4.000.000 đồng/kỳ học/học viên
C Hệ Bổ túc văn hóa    
1 Trung học phổ thông Hướng dẫn số 2679/SGD ĐT - KHTC ngày 23/8/2016 - Vùng nông thôn: 50.000 đ/th¸ng/HS
- Vùng thành thị: 125.000 đ/th¸ng/HS
 
Yêu cầu:    Các học sinh, sinh viên căn cứ Công nợ học phí và công nợ khác đã thông báo để nộp theo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời gian quy định, học sinh - sinh viên nào chưa đóng học phí, công nợ khác Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật theo quy định số 10/QĐ- ĐHCNQN ngày 11 tháng 7 năm 2017.
Cụ thể như sau:
- Khiển trách đối với HS - SV không nộp đủ công nợ sau 2 tuần kể từ ngày thông báo.
- Cảnh cáo đối với HS - SV không nộp đủ công nợ sau 3 tuần kể từ ngày thông báo.
- Đình chỉ học tập đối với HS - SV không nộp đủ công nợ sau 4 tuần kể từ ngày thông

* Mẫu phiếu nộp tiền
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn