Một số nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 và hướng tới lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường

Thứ sáu - 01/11/2013 02:41
Năm 2013 là năm thứ 6 Nhà trường đào tạo bậc Đại học, đồng thời hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập trường, trên tinh thần đoàn kết nhất trí, trí tuệ, phát huy những truyền thống tốt đẹp, khắc phục những khó khăn tồn tại, toàn trường đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và tiếp tục phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
1. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II
1.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng chương trình phục vụ đào tạo
            Toàn trường quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2012- 2013 trên cơ sở:
            - Tiếp tục đa dạng hóa các mục tiêu đào tạo: Đa cấp, đa ngành, có các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013:
            + Trình độ đại học: Tổng số: 3.000, trong đó: Chính quy: 1.750; Liên thông CĐ - ĐH: 350; Vừa học, vừa làm + văn bằng 2: 900;
            + Trình độ cao đẳng: Tổng số: 1.200, trong đó: Chính quy: 1.000; Liên thông TC- CĐ: 100;  Vừa học, vừa làm: 100;
            + Trình độ trung cấp chuyên nghiệp: Tổng số: 400, trong đó: Chính quy: 300; Vừa làm, vừa học: 100;
            - Giữ vững chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng thực hành, thực tập gắn kết đào tạo với yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực. Tạo được sự tín nhiệm về chất lượng đào tạo đối với các cơ sở trong và ngoài tỉnh, dần nâng cao được thương hiệu đào tạo của Nhà trường;
            - Triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể các điều kiện đảm bảo công tác đào tạo, đặc biệt chú trọng công tác giảng dạy theo học chế tín chỉ: Về đội ngũ giảng dạy, về cơ sở vật chất trực tiếp phục vụ giảng dạy, học tập; đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đo lường đánh giá kết quả giảng dạy, học tập của giảng viên và học sinh, sinh viên;
            - Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ, hội giảng theo kế hoạch đã được phê duyệt;
            - Chuẩn bị tốt các dữ liệu để xây dựng kế hoạch đào tạo cho các lớp đại học K6 và cao đẳng K23, đào tạo theo học chế tín chỉ;
            - Tiếp tục hoàn thiện về điều kiện đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ để mở các ngành có trình độ đại học chính qui và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt như: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin;
            - Lập kế hoạch tổ chức và triển khai rà soát, điều chỉnh lại tất cả các chương trình đào tạo của tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ;
            - Rà soát xây dựng lại tất cả các chương trình đào tạo liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học để kịp đưa vào tổ chức đào tạo từ khóa tuyển sinh đại học năm 2013.
1.2. Công tác NCKH và QHQT
* Về NCKH
- Tiếp tục triển khai, thực hiện 2 đề tài NCKH cấp Bộ và 08 đề tài NCKH cấp trường;
- Tiếp tục tổ chức triển khai biên soạn 33 đầu giáo trình dùng cho trình độ cao đẳng và đại học (Phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ);
- Triển khai phát hành 2 số nội san vào đầu tháng 4 và đầu tháng 7 đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.
- Tổ chức nghiệm thu khối lượng NCKH và sáng kiến cải tiến theo đúng quy định.
* Về QHQT
            - Tiếp tục duy trì ổn định mối quan hệ với các trường Đại học của Trung Quốc, với Tập đoàn JCOAL Nhật Bản và tăng cường theo dõi, quản lý Lưu học sinh các khoá tại ba trường đại học tại Trung Quốc;
            - Xây dựng kế hoạch chiến lược nhằm mở rộng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt với Thái Lan và Malaysia;
- Lựa chọn, tìm nguồn học bổng từ các cơ quan, tổ chức nước ngoài để cử cán bộ đi NCS nâng cao trình độ.
1.3. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng
              - Củng cố và nâng cao ý thức chính trị của cán bộ, viên chức, HS-SV. Đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết nhất trí của toàn trường trên cơ sở giữ vững an ninh, chính trị ;
            - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đội ngũ; bổ sung đầy đủ cán bộ chủ chốt cho các đơn vị trong toàn trường
- Cải tiến mạnh mẽ qui chế thi đua khen thưởng nhằm khích lệ, động viên cán bộ, giảng viên, HS-SV Nhà trường;
1.4. Công tác quản lý HSSV, an ninh trật tự - môi trường
            - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng cho HSSV, giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo ổn định trong khu vực trường; Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”;
            -  Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý HS-SV, đẩy mạnh công tác tự học, tự quản nhằm nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện đạo đức;
             - Đoàn thanh niên, Hội SV nhà trường tổ chức các hoạt động thực tiễn gắn với công tác đào tạo của trường; Xây dựng phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên với môi trường “Trường học thân thiện, sinh viên tích cực”;
            - Củng cố mối quan hệ giữa Nhà trường với chính quyền địa phương, cơ quan an ninh địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên nơi tạm trú;                  
             - Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cho cảnh quan Nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp;
1.5. Công tác đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBCC
            - Duy trì và phát huy các hoạt động văn hoá, thể thao tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn trường; 
             - Tiếp tục duy trì ổn định mức thu nhập cho cán bộ, giảng viên, CNV trong toàn trường.
1.6. Công tác thực nghiệm sản xuất, dịch vụ
             - Đảm bảo sản xuất tuyệt đối an toàn, tăng sản lượng, doanh thu;
             - Củng cố, cải tiến, đẩy mạnh hệ thống dịch vụ trong trường nhằm tạo việc làm, tăng nguồn thu.
2. Nhiệm vụ hướng tới lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường
Hiệu trưởng giao cho Ban chỉ đạo, các tiểu ban và các đơn vị toàn trường thực hiện các công việc sau :
2.1.  Ban chỉ đạo
- Chỉ đạo, đôn đốc các tiểu ban xây dựng, thực hiện các kế hoạch đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
            - Hàng tháng tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện để chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh kịp thời công tác chuẩn bị các điều kiện kỷ niệm ngày thành lập Trường;
2.2.  Các tiểu ban
* Tiểu ban Đào tạo
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2013, kế hoạch dự giờ, hội giảng cấp bộ môn, khoa, Trường;
- Xây dựng chương trình hành động đổi mới giáo dục đào tạo; Các chương trình giáo dục đào tạo đại học mới;
- Củng cố, bổ sung, nâng cấp các phòng thí nghiệm, thực hành; xây dựng tại mỗi khoa  một phòng thực hành, thí nghiệm điển hình, kiểu mẫu.
*  Tiểu ban xây dựng CSVC
- Xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị cho phòng họp, phòng làm việc của lãnh đạo, nhà khách;
- Thực hiện sửa chữa: Nhà làm việc, giảng đưởng, KTX, cổng trường, hàng rào; Sửa chữa nâng cấp địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm, mặt bằng khuôn viên trường;
- Lập kế hoạch bổ sung, trồng mới, cắt tỉa cây xanh, cây cảnh; nạo vét cống thoát nước trong toàn trường; nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực trường; Phối hợp với địa phương làm đường điện chiếu sáng từ đường QL18 vào Trường;
*  Tiểu ban thi đua
- Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua năm 2013 và Kế hoạch thi đua đối với các Trường chuyên nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh;
- Xây dựng, phát động phong trào thi đua dạy tốt, quản lý tốt,  học tập, rèn luyện tốt trong cán bộ, giảng viên, CNV, HSSV lập thành tích chào mừng  55 năm ngày thành lập Trường;
*  Tiểu ban Văn hóa - Tuyên truyền
- Bổ sung, nâng cấp phòng Truyền thống, Hội trường; sửa chữa, bổ sung thêm pa nô, áp phích, cờ hoa…
- Xây dựng bộ phim tư liệu về quá trình hình thành và phát triển Trường (phóng sự từ 10 - 15 phút); Tổ chức công tác tuyên truyền trên báo, đài từ Trung ương đến địa phương về Nhà trường;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thanh nội bộ Nhà trường: Duy trì viết bài, biên tập, truyền thanh hàng tuần, hàng tháng;
- Xây dựng kế hoạch Hội diễn Văn nghệ của Trường và kế hoạch đón các đoàn nghệ thuật Trung ương, địa phương về biểu diễn;
- Biên soạn Kỷ yếu chào mừng 55 ngày thành lập Trường;
            Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, hàng tháng các tiểu ban tổ chức đánh giá, báo cáo công việc thực hiện về Ban chỉ đạo, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng xem xét, giải quyết./

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn