Có thể bỏ kỳ thi THPT quốc gia do dịch bệnh ???

Có thể bỏ kỳ thi THPT quốc gia do dịch bệnh ???

 05:20 09/04/2020

Một số ý kiến của các nhà giáo dục cho rằng với tình hình dịch COVID-19 khó lường hiện nay, Bộ Giáo dục - đào tạo phải tính đến phương án xấu nhất là bỏ kỳ thi THPT quốc gia.