Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH

 •   02/08/2022 05:41:52 AM
 •   Đã xem: 24

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật tuyển khoáng trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật tuyển khoáng trình độ ĐH

 •   02/08/2022 05:40:29 AM
 •   Đã xem: 19

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật tuyển khoáng trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ trình độ ĐH

 •   02/08/2022 05:39:02 AM
 •   Đã xem: 23

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ trình độ ĐH

 •   02/08/2022 05:37:35 AM
 •   Đã xem: 15

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán trình độ ĐH

 •   02/08/2022 05:36:10 AM
 •   Đã xem: 17

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ ĐH

 •   02/08/2022 05:34:36 AM
 •   Đã xem: 11

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng ĐH

 •   02/08/2022 05:33:20 AM
 •   Đã xem: 21

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ ĐH

 •   02/08/2022 05:30:58 AM
 •   Đã xem: 20

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin trình độ ĐH

 •   02/08/2022 05:29:14 AM
 •   Đã xem: 24

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ ĐH

 •   02/08/2022 05:27:36 AM
 •   Đã xem: 20

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra chương trình Kế toán tổng hợp

Chuẩn đầu ra chương trình Kế toán tổng hợp

 •   08/01/2021 02:50:00 AM
 •   Đã xem: 3262


Các tin khác