Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ trình độ ĐH 2022

 •   05/01/2023 10:16:48 PM
 •   Đã xem: 353

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành CN Kỹ thuật công trình xây dựng trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành CN Kỹ thuật công trình xây dựng trình độ ĐH 2022

 •   05/01/2023 10:13:43 PM
 •   Đã xem: 355

Chuẩn đầu ra ngành CN Kỹ thuật công trình xây dựng trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ trình độ ĐH 2022

 •   05/01/2023 10:12:05 PM
 •   Đã xem: 367

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành CN Kỹ thuật Cơ khí trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành CN Kỹ thuật Cơ khí trình độ ĐH 2022

 •   05/01/2023 10:10:31 PM
 •   Đã xem: 454

Chuẩn đầu ra ngành CN Kỹ thuật Cơ khí trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành CNTT trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành CNTT trình độ ĐH 2022

 •   05/01/2023 10:09:06 PM
 •   Đã xem: 407

Chuẩn đầu ra ngành CNTT trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành CN kỹ thuật điện, điện tử trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành CN kỹ thuật điện, điện tử trình độ ĐH 2022

 •   05/01/2023 10:07:22 PM
 •   Đã xem: 472

Chuẩn đầu ra ngành CN kỹ thuật điện, điện tử trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành CN Kỹ thuật ĐK&TĐH trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành CN Kỹ thuật ĐK&TĐH trình độ ĐH 2022

 •   05/01/2023 10:04:51 PM
 •   Đã xem: 449

Chuẩn đầu ra ngành CN Kỹ thuật ĐK&TĐH trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng trình độ ĐH 2022

 •   05/01/2023 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 408

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH 2022

 •   05/01/2023 09:56:21 PM
 •   Đã xem: 403

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Kế Toán trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Kế Toán trình độ ĐH 2022

 •   05/01/2023 09:49:25 PM
 •   Đã xem: 409

Chuẩn đầu ra ngành Kế Toán trình độ ĐH 2022

File đính kèm:
Tải xuống file này (ke-toan) Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 2022 795.73 KB
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 11 CTĐT trình độ đại học

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 11 CTĐT trình độ đại học

 •   05/01/2023 09:43:54 PM
 •   Đã xem: 288

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra CTĐT trình độ đại học

File đính kèm:
Tải xuống file này (qd-240-bh-11-cdr-dh) Quyết định ban hành CĐR 11 CTĐT ĐH 743.20 KB
Quy định chuẩn đầu ra về tin học cho sinh viên đại học

Quy định chuẩn đầu ra về tin học cho sinh viên đại học

 •   25/08/2022 10:51:11 PM
 •   Đã xem: 491

Quy định chuẩn đầu ra về tin học cho sinh viên đại học

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng 2020

 •   31/05/2020 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 457

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 2020

 •   31/05/2020 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 475

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 2020

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng 2020

 •   31/05/2020 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 483

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 2020

 •   31/05/2020 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 509

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 2020

File đính kèm:
Tải xuống file này (7.7ktoan-a03) Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 2020 851.95 KB
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 2020

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 2020

 •   31/05/2020 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 466

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ 2020

 •   31/05/2020 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 453

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 2020

 •   31/05/2020 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 493

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH2020

 •   31/05/2020 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 406

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin 2020

 •   31/05/2020 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 393

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2020

 •   31/05/2020 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 394

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2020

 •   31/05/2020 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 381

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2020

Quyết định ban hành CĐR 11 chương trình đào tạo trình độ ĐH 2020

Quyết định ban hành CĐR 11 chương trình đào tạo trình độ ĐH 2020

 •   31/05/2020 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 385

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 11 chương trình đào tạo trình độ đại học 2020

Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019

Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019

 •   12/05/2019 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 354

Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019

Chuẩn đầu ra 28 chuyên ngành đào tạo đại học 2019

Chuẩn đầu ra 28 chuyên ngành đào tạo đại học 2019

 •   06/11/2019 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 347

Chuẩn đầu ra 28 chuyên ngành đào tạo đại học 2019