Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình 2017-2018

Thứ hai - 12/06/2017 23:31
Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình 2017-2018
THÔNG BÁO
Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường
 
Căn cứ vào nhiệm vụ của năm học 2017-2018;
Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-ĐHCNQN ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Nhà trường quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Căn cứ vào nhu cầu biên soạn giáo trình của Nhà trường nhằm phục vụ công tác học tập của sinh viên,
Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường tổ chức cho các cá nhân trong đơn vị mình đăng ký biên soạn giáo trình bậc đại học theo từng chuyên ngành và môn học. Bản tổng hợp đăng ký, đề cương biên soạn giáo trình và biên bản thông qua được gửi về phòng KHCN&QHQT trước ngày 19/6/2017 để phòng tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt. (Mẫu bản tổng hợp đăng ký, đề cương và hướng dẫn viết giáo trình có thể download tại website của Nhà trường).
Nơi nhận:
 - Giám hiệu (để b/c);   
 - Như kính gửi;
 - Lưu VT, KHCN&QHQT (2).
HIỆU TRƯỞNG
 
                 
 
 
 
TS. Hoàng Hùng Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc