Dự thảo nghiệm thu khối lượng NCKH 2016-2017

Dự thảo nghiệm thu khối lượng NCKH 2016-2017

  •   12/06/2017 11:25:28 PM
  •   Đã xem: 1570
  •   Phản hồi: 0

Dự thảo nghiệm thu khối lượng NCKH năm học 2016-2017

File đính kèm:
Tải xuống file này (kl-nckh-2016-2017_1) Khối lượng NCKH 2016-2017 547.50 KB
Quy định về hoạt động NCKH sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Quy định về hoạt động NCKH sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

  •   17/08/2015 12:16:00 AM
  •   Đã xem: 2938
  •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phu-luc) Phụ lục 105.50 KB
Tải xuống file này (quy-dinh-ve-hoat-dong-nckh-sinh-vien-dhcnqn) Quy định về hoạt động NCKH sinh viên 79.00 KB
Tải xuống file này (quyet-dinh_1) Quyết định 34.50 KB
Thông báo v/v đăng ký đề tài KHCN sinh viên năm học 2015-2016

Thông báo v/v đăng ký đề tài KHCN sinh viên năm học 2015-2016

  •   17/08/2015 12:10:00 AM
  •   Đã xem: 3120
  •   Phản hồi: 0

Thông báo v/v đăng ký đề tài KHCN sinh viên năm học 2015-2016

File đính kèm:
Tải xuống file này (mau-3) Mẫu 3 36.50 KB
Tải xuống file này (mau-1) Mẫu 1 39.50 KB