Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử

Tên chương trình:          Công nghệ kỹ thuật điện tử
Trình độ               :           Đại học
Ngành đào tạo     :          Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Electronic Engineering Technology)
Mã ngành             :         52510301
Loại hình đào tạo:          Chính quy          

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Công nghệ kỹ thuật Điện tử trình độ đại học được biên soạn nhằm phục vụ cho việc đào tạo sinh viên trở thành những kỹ sư công nghệ làm việc trong các lĩnh vực như: Thiết kế chế tạo các thiết bị điện - điện tử, quản lý kỹ thuật, điều khiển vận hành các trạm điện, lưới điện, quản lý kỹ thuật phát triển các dự án, ứng dụng kỹ thuật điều khiển tự động và tự động hóa trong các máy móc, dây truyền sản xuất hay trong các xí nghiệp công nghiệp nói riêng và trong lĩnh vực công nghiệp nói chung. Có khả năng bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa hoặc lắp đặt các máy công nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật điên tử, có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập sáng tạo, có khả năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm và nghiên cứu tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến.

Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật điện tử có khả năng đảm trách công tác tại các nhà máy, xí nghiệp, các viện, các trường, các trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ.

2. Nội dung chương trình

STT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

TS LT TH
2.1   KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 54 52 2
2.1.1   Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 10 10 0
1 02CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 5 5 0
2 02CHINHTRI201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
3 02CHINHTRI301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0
2.1.2   Khoa học xã hội- nhân văn 8 8 0
2.1.2.1   Phần bắt buộc 4 4 0
4 02LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
5 02KHXH103 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 2 0
2.1.2.2   Phần tự chọn 1: (Chọn 2 trong 7  học phần sau) 4 4 0
6 02KHXH101 Nhập môn Logic học 2 2 0
7 02KHXH102 Nhập môn xã hội học 2 2 0
8 02KINHTE100 Kinh tế học đại cương 2 2 0
9 02KHXH105 Văn hóa kinh doanh 2 2 0
10 02KHXH104 Tâm lý học đại cương 2 2 0
11 02KINHTE203 Kinh tế vĩ mô* 2 2 0
12 02KINHTE103 Kinh tế vi mô* 2 2 0
2.1.3   Ngoại ngữ 11 11 0
14 02TANH101 Tiếng Anh cơ bản 1 4 4  
15 02TANH102 Tiếng Anh cơ bản 2 4 4  
16 02TANH345 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử 3 3  
2.1.4   Toán - Tin học- KHTN - Công nghệ- Môi trường 25 23 2
2.1.4.1   Phần bắt buộc 21 19 2
17 02TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
18 02TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0
19 02TOAN102 Toán chuyên ngành kỹ thuật điện tử 2 2 0
20 02VATLY101 Vật lý đại cương 4 3 1
21 02HOAHOC101 Hoá học đại cương 2 2 0
22 02TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
23 02LOTHIEN141 Môi trường công nghiệp 3 3 0
24 02DIEN101 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 3 3 0
2.1.4.2   Phần tự chọn 2: ( Chọn 2 trong 4 học phần) 4 4 0
23 02TOAN230 Phương pháp tính 2 2 0
24 02TOAN220 Xác xuất thống kê 2 2 0
25 02TOAN231 Quy hoạch tuyến tính 2 2 0
26 02DIALY210 Địa lý kinh tế 2 2 0
2.1.5 02THEDUC101 Giáo dục thể chất 3 0 3
2.1.6   Giáo dục quốc phòng 165t
2.2   KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 83 48 35
2.2.1

 

Kiến thức cơ sở 22 16 6
26 02DIENTU103 Giải tích mạch điện              5 4 1
27 02KYTHUAT100 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 3 3 0
28 02DIENTU212 Điện tử tương tự - điện tử số 4 4  
29 02DIENTU232 Đo lường điện- điện tử 2 2  
30 02DIENTU231 Thực hành đo lường - điện tử(tt - số) 4   4
31 02DIENTU204 Lý thuyết trường điện từ 2 2 0
32 02LAPTRINH201 Kỹ thuật lập trình 2 2  
2.2.2   Kiến thức ngành 49 32 17
2.2.2.1   Phần bắt buộc 32 23 9
33 02DIEN442 An toàn điện 2 2 0
34 02DIENTU240 Kỹ thuật xung - số 3 2 1
35 02DIEN221 Máy điện 3 3 0
36 02TDHOA213 Truyền động điện 2 2 0
37 02DIEN323 Thực hành máy điện - truyền động điện 2 0 2
38 02TDHOA340 Điện tử công suất 3 2 1
39 02DIEN200 Vật liệu điện - điện tử 2 2 0
40 02dientu380 Đồ án học phần kỹ thuật điện – điện tử 1 0 1
41 02tdhoa331 Vi xử lý 3 2 1
42 02tdhoa432 Vi điều khiển 3 2 1
43 02tdhoa301 Cơ sở điều khiển tự động 3 2 1
44 02maytinh320 Ngôn ngữ mô tả phần cứng 2 2 0
45 02laptrinh302 Điều khiển lập trình (plc) 3 2 1
  SINH VIÊN CÓ THỂ CHỌN THEO 1 TRONG 2 HƯỚNG SAU:      
A   Hướng công nghệ kỹ thuật điện tử Công nghiệp 17 9 8
A1   Phần bắt buộc 11 5 6
46 02dientu313 CAD trong điện tử 3 1 2
47 02dientu314 Thiết kế mạch tích hợp tương tự - số 3 0 3
48 02dientu350 Kỹ thuật Audio – Video 2 2 0
49 02tdhoa460 Hệ thống nhúng và thời gian thực 3 2 1
A2   Phần tự chọn 3 (Chọn 2 trong các học phần) 6 4 2
50 02dientu414 Nhà máy điện và trạm biến áp 3 3 0
51 02dientu413 Mạng và cung cấp điện 3 2 1
52 02dientu461 Vận hành hệ thống điện 3 3  
53 02maytinh411 Kỹ thuật máy tính và ghép nối 3 2 1
54 02dientu451 Công nghệ chế tạo linh kiện điện tử 3 3  
55 02dientu460 Kỹ thuật truyền số liệu 3 3 0
56 02tdhoa450 Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) 3 3  
57 02dientu470 Rô bôt công nghiệp 3 3  
58 02dien445 Bảo vệ rơ le và tự động hóa 3 2 1
B   Hướng công nghệ kỹ thuật điện tử Công nghiệp Mỏ 17 14 3
B1   Phần bắt buộc 11 9 2
59 02dien411 Cung cấp điện, đồ án cung cấp điện                    3 2 1
60 02tdhoa481 Tự động hóa quá trình sản xuất mỏ 3 2 1
61 02dien451 Thiết bị điện mỏ 3 3  
62 02hamlo441 Kỹ thuật mỏ- An toàn mỏ 2 2  
B2   Phần tự chọn 3 (Chọn 3 trong các học phần) 6 5 1
63 02dien450 Công nghệ chế tạo máy điện - thiết bị điện mỏ 2 1 1
64 02hamlo410 Vận tải mỏ 2 2 0
65 02cokhi451 Bơm ép quạt 2 2 0
66 02dien445 Bảo vệ Rơle trong hệ thống điện mỏ 2 1 1
67 02cokhi432 Truyền động dầu ép và khí nén 2 2 0
68 02dien461 Vận hành hệ thống điện 2 2 0
 
C
Kiến thức ngành phụ: (17 tín chỉ cho ngành quản trị kinh doanh) áp dụng với sinh viên không học các học phần tự chọn và làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật điện 17 13 4
C1   Phần bắt buộc 14 11 3
69 02luat410 Luật kinh tế 2 2 0
70 02tke402 Lý thuyết thống kê 3 2 1
71 02ketoan402 Nguyên lý kế toán 3 2 1
72 02quantri420 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 3 0
73 02quantri410 Quản trị kinh doanh thương mại và dịch vụ 3 2 1
C2   Phần tự chọn (Chọn 1 trong 4 học phần sau) 3 2 1
74 02quantri420 Quản trị văn phòng 3 2 1
75 02quantri421 Quản trị chi phí kinh doanh 3 2 1
76 02mkting401 Maket tinh căn bản 3 2 1
77 02ketoan410 Kế toán tài chính 3 2 1
78 02dientu481 Thực tập tốt nghiệp                          5 0 5
79 02dientu482

Khoá luận tốt nghiệp

7 0 7
 

 

KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 137 97 43

3. 1 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - Hướng công nghệ kỹ thuật điện tử Công nghiệp


3.2 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - Hướng công nghệ kỹ thuật điện tử Công nghiệp Mỏ